Akredytacja CEEMAN IQA

Powrót do aktualności

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów otrzymała prestiżową akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). Akredytacja jest przyznawana przez CEEMAN International Association for Management Development in Dynamic Societies wyróżniającym się szkołom biznesu. Szczegółowej ocenie podlega misja i wizja rozwoju instytucji edukacyjnej, strategia i jakość zarządzania, spójność oferty szkoleniowej z potrzebami rynku, relacje ze środowiskiem biznesu, oraz nowoczesność i innowacyjność metod nauczania.

GFKM jest jedyną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie nieakademickich organizacji typu executive business school, które oferują pełne spektrum działań wspierających rozwój firm i ich kadry, w tym program Executive MBA, Post-MBA, studia podyplomowe i profesjonalne, szkolenia otwarte i firmowe, doradztwo i coaching, narzędzia diagnostyczne i systemy rozwoju kompetencji.

Uzyskanie po raz trzeci pełnej, 6-letniej akredytacji CEEMAN IQA potwierdza spełnianie międzynarodowych standardów edukacji menedżerskiej. Potwierdza także trafność przyjętej strategii rozwoju GFKM, koncentrującej się na bliskiej współpracy z biznesem, a jednocześnie realizującej wizję stawania się renomowaną międzynarodową szkołą biznesu. Połączenie jakości merytorycznej, wartości praktycznej i relacji międzynarodowych stanowi o wyjątkowym charakterze oferty programowej GFKM.