Artykuł: Kluczowe kompetencje menedżera przyszłości

Powrót do aktualności

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów w połowie 2018 r. przeprowadziła badanie mające na celu zweryfikowanie opinii menedżerów na temat tego jakie kompetencje będą wymagane w przyszłości (powyżej 5 lat od dnia dzisiejszego) w porównaniu z kompetencjami kluczowymi w chwili obecnej.

Uczestnikom zadano następujące pytanie:

„Oceń kompetencje istotne dla menedżera pracującego  (w Polsce)  obecnie oraz w przyszłości w skali 1 do 6 (gdzie 1 oznacza „zupełnie nieważna” a 6 oznacza „bardzo ważna”)”.

Uczestnicy oceniali 33 kompetencje.

 

Badanie przeprowadzono na grupie 320 osób będących uczestnikami programów rozwojowych prowadzonych przez GFKM. Spośród respondentów, 257 (80,3%) osób pracowało na stanowisku zarządzającym (kierownik, dyrektor lub członek zarządu), pozostałe 63 (19,7%) na stanowisku specjalistycznym. Większość uczestników badania (68,4%) stanowili mężczyźni, kobiety stanowiły 31,6% respondentów.

CZYTAJ DALEJ