Biznes globalny i krajowy w cieniu kryzysu

Powrót do aktualności

Już 5 maja! Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu online z cyklu „Przywódcze webinary”. Ósme spotkanie poprowadzi wykładowca Executive MBA Tomasz Kalinowski. Spotkanie jest bezpłatne i otwarte!

Celem webinaru Biznes globalny i krajowy w cieniu kryzysu jest wskazanie na konsekwencje koniunkturalne i strukturalne aktualnego kryzysu na gospodarkę światową i Polski. Omówione zostaną:

  • najwyraźniejsze przejawy kryzysu w gospodarkach, które mają największy wpływ na relacje handlowe i inwestycyjne Polski
  • możliwe scenariusze rozwojowe
  • skala konsekwencji scenariuszy dla interesów polskich firm

Na końcu podjęta zostanie próba wstępnej oceny konsekwencji aktualnego kryzysu dla architektury światowego biznesu i możliwych tego konsekwencji dla interesów polskiej gospodarki.

5 maja, godz. 12-13

Zapisy do 4 maja, do godz. 18:00

ZAPISZ SIĘ

Prowadzący
Tomasz Kalinowski