Webinar | CSR w praktyce. W jaki sposób go wprowadzić?

Powrót do aktualności

Pojęcie CSR spotykamy na każdym kroku. Wszyscy chcą prowadzać biznes odpowiedzialny społecznie w swoich firmach, jednak nadal wiele osób nie wie jak robić to w praktyce. Pojęcie to zyskało więc wiele mylnych definicji, a organizacje z dumą prezentują politykę CSR w rzeczywistości jej nie realizując.

A przecież Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to bardzo ważny aspekt działalności zarówno dla biznesu, jak i jego otoczenia – pracowników, środowiska naturalnego, lokalnej społeczności. To działania, które szczególnie dziś powinny być realizowane prawidłowo z użyciem odpowiednich narzędzi.

Uczestnicząc w tym webinarze:

  • Dowiesz się czym CSR nie jest oraz czym tak naprawdę jest,
  • Poznasz korzyści płynące z realizowania biznesu odpowiedzialnego społecznie,
  • Zobaczysz w jaki sposób, krok po kroku, wprowadzić CSR w swojej firmie,
  • Poznasz praktyczne narzędzia CSR,
  • Prześledzisz interesujące case study,
  • Zgłębisz regulacje prawne istotne w CSR.

Nagranie z webinaru dostępne jest na naszym kanale na YouTube:

Ewelina Rozpara

Ewelina Rozpara

Ewelina Rozpara jest strategiem marketingu, menedżerem, twórczynią i inicjatorką wielu projektów. Od lat zarządza obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i komunikacją w sytuacji kryzysowej. To praktyk biznesowy.

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Komunikacji w Szkole Głównej Handlowej oraz London School of PR. Studentka MBA (Rotterdam School of Management, GFKM).

Wytycza nowe szlaki, poszukując kreatywnych i efektywnych rozwiązań w zarządzaniu projektami i w tworzeniu strategii biznesowych. Doskonali i zwiększa efektywności organizacji w obszarze marketingu, komunikacji, a także buduje kulturę innowacji. Z zaangażowaniem tworzy zespoły, które osiągają najwyższe wyniki, realizują cele, pracując w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku.

Architekt ciekawych zespołów wspierających biznes (Kobiety VIVE, JoinBertus) oraz licznych działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Współautorka projektów, które zapoczątkowały nurt Textile Upcycling (Transplantacja, Adaptacja, Re: Aktywacja, BOW RE:TIED).

Jej celem, jako liderki, jest wdrażanie w VIVE Group takich projektów, które przynoszą korzyści globalnej gospodarce obiegu zamkniętego i środowisku naturalnemu. W obszarze Marketingu, wdraża misję VIVE Group, stosując się do idei 4R: resell, reuse, reduce, recycle. Prowadzi projekty zwracając uwagę na problem redukcji i segregacji odpadów tekstylnych oraz ochronę środowiska, podejmując liczne inicjatywy edukacyjne o zasięgu ogólnokrajowym.

Z komunikacją i marketingiem związana od 2004 roku. W 2019 wyróżniona w konkursie Dyrektor Marketingu Roku.