Webinar | Czym jest controlling finansowy

Powrót do aktualności

Uczestnicząc w webinarium:

    • Dowiesz się czym jest system controllingu,
  •  Poznasz różnicę pomiędzy rachunkowością zarządczą a controllingiem,
  • Dowiesz się jak rozumieć rolę controllingu w firmie,
  • Organizacyjne aspekty systemu controlinngu,
  • Zrozumiesz na czym polega różnica  pomiędzy wielkościami prognozowanymi, planowanymi a budżetowymi.

11 maja, godz. 17:00-18:00

ZAPISZ SIĘ

Sławomir Lasota

Slawek LasotaZajmuje się prowadzeniem działalności trenerskiej i konsultingowej – dzieląc się swoim doświadczeniem, projektuje i wdraża systemy budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej oraz controllingu finansowego.

Jest członkiem Zespołu Finanse Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Przez trzy lata będąc zatrudnionym w Grupie LOTOS, przeprowadzał wdrożenie systemu controllingu. Jest także wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Podyplomowych Studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University Rotterdam School of Management.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Otto – Friedrich – Universitet w Bambergu, Niemcy.