Dni Otwarte Executive MBA w Białymstoku

Powrót do aktualności

Serdecznie zapraszamy w piątek 21 września 2018 r. w godz. 9:00-12:00 na Dzień Otwarty MBA, który odbędzie się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, w Sali Rady Wydziału.

Temat: „Metody  profesjonalnej analizy projektów inwestycyjnych” – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, które poprowadzi Lucjan Śledź.

DLA KOGO:

Adresatami są: właściciele i pracownicy firm, którzy przygotowują założenia i analizują projekty rozwojowe związane z rozbudową lub modernizacją środków trwałych oraz wdrażaniem nowych produktów.

O SPOTKANIU:

  • Celem spotkania jest omówienie zasad planowania i analizowania projektów inwestycyjnych.
  • Są to najważniejsze decyzje z punktu widzenia rozwoju i zwiększenia wartości Firmy.
  • Popełnione błędy, nietrafione projekty o znacznych wydatkach, niestety mogą doprowadzić każdą firmę do bankructwa.
  • Na zajęciach przybliżymy zasady budowy modelu przedsięwzięcia inwestycyjnego opartego o prognozowane przepływy pieniężne.
  • Uczestnicy nauczą się kalkulować wartość projektu wykorzystując narzędzia oceny oparte o zdyskontowane przepływy pieniężnie.
  • Na zajęciach odniesiemy się również do ryzyka związanego z realizacją projektu wykorzystując metodę analizy wrażliwości.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=pa-yEL1BS14 

ZAPISZ SIĘ