Pozyskiwanie finansowania

Eksperckie wsparcie w poszukiwaniu, pozyskiwaniu i negocjowaniu warunków

Zakres usługi

 • weryfikujemy założenia projektu oraz możliwości jego finansowania w oparciu o informacje pozyskane od klienta
 • proponujemy wstępne warianty finansowania i pomagamy dokonać wyboru wariantu bazowego
 • przygotowujemy i/lub weryfikujemy niezbędną dokumentację finansową
 • prowadzimy w imieniu klienta negocjacje z instytucjami finansowymi

Dla kogo

Dla firm, które poszukują źródeł finansowania: projektów związanych z rozwojem (np. chcą zwiększyć zdolności produkcyjne), inwestycji deweloperskich, zakupu nieruchomości komercyjnych, a także wykupu menedżerskiego, wykupu wspólników, fuzji i przejęć.

Przebieg

Analiza
 • wstępna ocena przedsięwzięcia pod względem wykonalności i potencjału ekonomicznego
 • selekcja instytucji finansowych potencjalnie zainteresowanych projektem
Przygotowanie dokumentacji
 • opracowanie modelu finansowego oraz biznesplanu
 • sporządzenie dodatkowych, niezbędnych dokumentów, np. teasera lub memorandum informacyjnego
Pozyskanie finansowania
 • prowadzenie w imieniu klienta rozmów z wybranymi instytucjami finansowymi
 • wsparcie w przygotowaniu wyjaśnień na potrzeby instytucji finansowych
 • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji głównych warunków biznesowych
 • podpisanie przez klienta umów finansowania

Korzyści dla klienta

 • niezależna, obiektywna weryfikacja zasadności ekonomicznej przedsięwzięcia
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji na potrzeby instytucji finansujących, np. biznesplanu, modelu finansowego, memorandum informacyjnego itp.
 • dostęp do szerokiej bazy różnych instrumentów finansowych, np. kredytów, obligacji, współinwestorów
 • wybór optymalnego, korzystnego rozwiązania dzięki współpracy GFKM z wieloma instytucjami – bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, funduszami dłużnymi, private equity, mezzanine

Efekty

 • zwiększenie zwrotu z kapitału własnego
 • optymalizacja struktury finansowania
 • możliwość realizacji projektów, które bez finansowania zewnętrznego nie byłyby możliwe
 • benchmark w zakresie kosztów finansowych i wybór optymalnej strategii finansowej dla firmy

Kontakt

Prowadzący

Back to top