Strategia ESG i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Audyt organizacyjny, ujawnienia taksonomiczne i ślad węglowy, opracowanie i wdrażanie strategii ESG

Zakres usługi

Audyt i analiza sytuacji organizacji

 • analiza oraz benchmarking organizacji pod kątem ESG
 • analiza podwójnej istotności i weryfikacja pod kątem standardów ESRS
 • przygotowanie raportu, przedstawienie wniosków wraz z rekomendacjami do wdrożenia

Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju

 • warsztat z projektowania strategii ESG i opracowanie propozycji dokumentu
 • konsultacje projektu strategii z Zarządem i kluczowymi interesariuszami
 • przyjęcie strategii w organizacji oraz zaplanowanie i wsparcie w procesie wdrożenia strategii

Ślad węglowy i ujawnienia taksonomiczne

 • warsztaty dotyczące śladu węglowego i taksonomii dla zespołu implementacyjnego
 • opracowanie procesów monitoringu i zbierania danych niezbędnych do analiz śladu węglowego
 • wspólne obliczenie i stworzenie raportu oraz analiza obszarów pod względem ujawnień taksonomicznych

Dla kogo

Dla firm, które stają przed obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju lub będą mu podlegać w najbliższych latach zgodnie z dyrektywą unijną CSRD. Usługa doradcza GFKM wspiera i uzupełnia ekspertów klienta w okresie realizacji projektu, zapewniając wsparcie w analizie podwójnej istotności, zbieraniu danych do raportowania wskaźników zgodnie ze standardami ESRS i projektowaniu procesów należytej staranności w organizacji.

Przebieg

Audyt ESG w organizacji
 • analiza luk i potencjałów pod kątem zrównoważonego rozwoju
 • benchmarking organizacji pod kątem zarządzania ESG
 • mapowanie modelu biznesowego, z uwzględnieniem otoczenia społecznego i prawnego
 • warsztaty strategiczne dla pracowników i kadry menedżerskiej
 • przygotowanie raportu, przedstawienie wniosków wraz z rekomendacjami do wdrożenia
Analiza podwójnej istotności
 • przeprowadzenie analizy podwójnej istotności
 • weryfikacja obszarów działalności pod kątem standardów ESRS
 • mapowanie interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • dialog z interesariuszami i badania ilościowe lub jakościowe
 • zastosowanie narzędzi badawczych, takich jak rozmowy indywidualne, wywiady focusowe, sesje dialogowe, badania ilościowe (CATI, CAWI)
 • przedstawienie wniosków i raportów z analiz
Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju
 • warsztat z projektowania strategii ESG z wykorzystaniem informacji zebranych w etapie analizy
 • opracowanie propozycji dokumentu strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji
 • konsultacje projektu strategii z Zarządem i kluczowymi przedstawicielami kadry menedżerskiej
 • konsultacje projektu strategii z kluczowymi interesariuszami
 • przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji
 • zaplanowanie i wsparcie w procesie wdrożenia strategii
Ślad węglowy i taksonomia UE w praktyce
 • warsztaty dotyczące śladu węglowego dla zespołu implementacyjnego
 • opracowanie procesów monitoringu
 • zbieranie danych niezbędnych do analiz
 • wspólne obliczenie i stworzenie raportu śladu węglowego
 • szkolenie z zakresu taksonomii dla zespołu implementacyjnego
 • analiza obszarów firmy pod względem ujawnień taksonomicznych
 • stworzenie matrycy zgodności z taksonomią dla firmy do zaraportowania

Korzyści dla klienta

 • pogłębione analizy, badania i praktyczne rekomendacje
 • niezależna ocena i profesjonalne raporty
 • wsparcie procesów decyzyjnych
 • konkretne narzędzia i praktyczna wiedza do wykorzystania w organizacji
 • opracowanie adekwatnej do sytuacji przedsiębiorstwa strategii

Efekty

 • raport prezentujący aktualny stan zarządzania zrównoważonym rozwojem w organizacji
 • analiza luk i potencjałów, w odniesieniu do zarządzania kwestiami ESG wraz z rekomendacjami i planem działań.
 • mapa interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • matryca podwójnej istotności i procesy należytej staranności

Kontakt

Back to top