Analiza biznesowa

Analiza biznesowa

Zakres usługi

Usługa konsultacyjno-doradcza „Analiza biznesowa” adresowana jest dla kluczowej kadry menedżerskiej oraz specjalistów działów wsparcia firm, które:

 • dostrzegają zagrożenia i wyzwania, jakie stwarza recesja gospodarcza
 • chcą w pełni wykorzystać posiadany potencjał biznesowy
 • widzą potrzebę aktualizacji i/lub przeformułowania celów strategicznych
 • szukają wsparcia, doradztwa i praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia efektywnego modelu biznesowego
 • potrzebują eksperckiej pomocy, praktycznych rad oraz konkretnych wskazówek, dopasowanych do potrzeb i możliwości firmy
 • są zainteresowane poszukiwaniem nowych rozwiązań i oczekują doradztwa w określeniu optymalnego sposobu ich wdrożenia
 • oczekują pomocy w opracowaniu planu konkretnych działań operacyjnych, precyzyjnie określających zadania i obowiązki poszczególnych komórek i osób w ramach struktury organizacyjnej

Dla kogo

 • wyższa kadra kierownicza
 • specjaliści, pracownicy Działów Strategii, Rozwoju Organizacji i/lub Rozwoju Biznesu

Przebieg

Forma usługi
 • sesja diagnostyczno-doradcza (4-8 godzin)
 • wsparcie w dłuższym okresie czasu
 • indywidualnie przygotowane warsztaty (praca z zespołem)
 • spotkania 1:1 z ekspertem z danej dziedziny
 • przygotowanie planu wdrożenia dopasowanego do możliwości i potrzeb
Spotkanie konsultacyjne
 • analiza stanu obecnego (przegląd, aktualizacja lub sformułowanie modelu biznesowego)
 • analiza strategiczna otoczenia i identyfikacja przyszłych wyzwań
 • weryfikacja potencjalnych ryzyk i zagrożeń oraz szans
 • wskazanie obszarów doskonalenia i rozwoju
Podsumowanie
 • przygotowanie optymalnego planu działań na czas recesji
 • opracowanie rekomendacji i zaleceń dotyczących sposobu wdrożenia
 • spotkanie podsumowujące – prezentacja, omówienie, dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji

Korzyści

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa biznesowego
 • podniesienie skuteczności menedżerskiej i efektywności działania
 • lepsze wykorzystanie posiadanych kompetencji biznesowych
 • wspólne wypracowanie optymalnych i dopasowanych rozwiązań, bazujących na najlepszych praktykach i doświadczeniach (przekazanie wiedzy eksperckiej bezpośrednim użytkownikom)
 • odpowiednie przygotowanie firmy i pracowników do nadchodzących wyzwań, związanych z pogorszeniem się ogólnej koniunktury gospodarczej

Kontakt

Dominik Pieczewski
tel: 735 208 880
d.pieczewski@gfkm.pl

Prowadzący

Back to top