Badanie Capsim Inbox

Sprawdź poziom swoich kompetencji w 60 minut

Zakres usługi

 • Przeprowadzenie badania za pomocą mikrosymulacji Capim Inbox
 • Otrzymanie raportu określającego poziom badanych kompetencji
 • Dostęp do narzędzia pomagającego stworzyć Indywidualny Plan Rozwoju
 • Spotkania z coachem wspierające realizację Indywidualnego Planu Rozwoju
 • Przeprowadzenie ponownego badania weryfikujące faktyczną poprawę badanych kompetencji

Dla kogo

 • kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla
 • potencjalna kadra menedżerska
 • specjaliści i specjalistki
 • wszyscy pracownicy, którzy chcą poprawić efektywność pracy na swoim stanowisku

Przebieg

WARIANT A:
 • Przeprowadzenie samooceny kompetencji przez uczestników badania
 • Weryfikacja faktycznego poziomu kompetencji poprzez udział w symulacji
 • Otrzymanie indywidualnego raportu wraz z wskazówkami do rozwoju poszczególnych kompetencji
 • Samodzielne opracowanie Indywidualnego Plan Rozwoju w oparciu o otrzymane wskazówki
WARIANT B:
 • WARIANT A +
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju podczas spotkania coachingowego.
WARIANT C:
 • WARIANT B +
 • Sesje cochingowe podczas trwania procesu rozwojowego
 • Badanie podsumowujące po realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju

Korzyści

Korzyści dla uczestników badania:

 • Pozyskasz pogłębioną wiedzę na temat własnych mocnych i słabszych stron oraz obszarów do rozwoju
 • Dostaniesz rozwijającą informację zwrotną
 • Uzyskasz konkretne wskazówki rozwojowe poszczególnych kompetencji
 • Podniesiesz swoje kompetencje i zyskasz pewność w działaniu
 • Zdobędziesz możliwość konsultacji wyników badania z dedykowanym ekspertem

Korzyści dla organizacji:

 • Podniesienie efektywności pracowników poprzez wzrost ich kompetencji
 • Zebranie – z wykorzystaniem rzetelnej metody badawczej – informacji na temat kompetencji pracowników
 • Skonkretyzowanie indywidualnych planów rozwojowych dla pracowników
 • Diagnoza talentów i zarządzanie ich dalszym rozwojem
 • Wdrożenie miarodajnego i efektywnego narzędzia umożliwiającego porównywanie rozwoju kompetencji pracowników w dłuższym czasie
 • Wzmocnienie wizerunku pracodawcy dbającego o rozwój pracowników

Efekty

 • Badanie za pomocą symulacji Capsim Inbox pozwala na obiektywną identyfikację poziomu rozwoju konkretnych kompetencji menedżerskich
 • Indywidualny raport z badania zawiera konkretne dane dotyczące mierzonych umiejętności, które pomagają uczestnikom budować samoświadomość własnych zdolności poprzez identyfikację swoich mocnych i słabych stron
 • W raporcie zawarte są wskazówki rozwojowe, które dostarczają informacji zwrotnych na temat wykonania zadań i realizacji scenariusza symulacji, które umożliwiają poprawę lub dalszy rozwój umiejętności w wybranych obszarach
 • W oparciu o wyniki powstaje indywidualny plan rozwoju zapewniający ramy, krok po kroku pozwalające uczestnikowi na dalszy rozwój ze wsparciem mentorskim trenera GFKM
 • Ponowne badanie po zrealizowaniu indywidualnego planu rozwoju pozwala na zmierzenie poprawy i porównanie wyników w czasie, w odniesieniu do zamierzonych efektów i pracy z mentorem

Kontakt

Back to top