Strategia Customer Experience: kultura zorientowana na kliencie i pracowniku

Badania i analiza oczekiwań klienta, projektowanie ścieżki doświadczeń, budowa strategii CX

Zakres usługi

Jak zbudować kulturę zorientowaną na kliencie i pracowniku: budowa strategii CX

 • intensywny proces warsztatowy dla kadry zarządzającej i menedżerów operacyjnych, podczas którego określamy ścieżki rozwoju strategicznego firmy i przygotowujemy odpowiedni plan działania
 • projektowanie modeli biznesowych – rewizja aktualnego modelu biznesowego, rozszerzenie lub stworzenie innowacyjnego modelu biznesowy

Jak zbudować lojalność klienta: projektowanie ścieżki doświadczeń

 • audyt doświadczeń klienta (customer journey) – wspólnie przeanalizujemy doświadczenia Twoich klientów, stworzymy dla Ciebie mapę podróży klienta i przygotujemy rekomendację działań usprawniających proces oraz prototypy docelowych rozwiązań
 • zwinny proces projektowania doświadczeń – w oparciu o zdiagnozowaną ścieżkę zaprojektujemy zmiany w celu poprawy Twoich wyników sprzedażowych

Co zrobić, żeby zwiększyć efektywność sprzedaży: badanie i analiza oczekiwań klienta

 • badania jakościowe
 • badania ilościowe, skupiające się na satysfakcji z oferowanych usług / produktów obecnych klientów:
 • warsztaty z pracownikami w celu wypracowania planu działań/rozwiązań poprawiających poziom satysfakcji i lojalności klientów, zakończone „road map” – wypracowanym planem działań

 

Dla kogo

Dla firm, a w szczególności dynamicznych zespołów handlowych i marketingowych oraz przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju, aby być na bieżąco z rynkowymi trendami. Wspieramy w tworzeniu strategii zarządzania customer experience, wspólnie projektujemy wyjątkowe doświadczenia dla klientów i doskonalimy istniejące procesy sprzedażowo-obsługowe, dostosowując się do ich unikalnych potrzeb. Pomagamy diagnozować ocenę oferty przez klientów, pozwalając na lepsze zrozumienie ich oczekiwań.

Przebieg

Budowa strategii CX krok po kroku
 • diagnoza poziomu kultury klientocentrycznej
 • określenie kierunków zmian w celu zbudowania kultury opartej na doświadczeniach klientów i pracowników
 • warsztat strategiczny, zakładający wspólne wypracowanie propozycji zmian w oparciu o diagnozę i analizy, przegląd wizji i wartości marki z perspektywy klientów i pracowników oraz wypracowanie narzędzi monitoringu wdrażania zmian i oceny ich efektywności
 • warsztat taktyczny, skupiający się na sposobach pomiaru doświadczeń klientów i wypracowaniu kluczowych mierników sukcesu (KPI)
Projektowanie ścieżki doświadczeń
 • budowanie ścieżki doświadczeń klientów i projektowanie procesu sprzedażowo-obsługowego
 • audyt doświadczeń klienta, zakładający stworzenie mapy podróży klienta i
 • rekomendacje działań usprawniających proces oraz prototypy docelowych rozwiązań
 • projektowanie zmian (w oparciu o wyniki diagnoz i badań) w celu poprawy Twoich wyników sprzedażowych
 • wykorzystanie najlepszych narzędzi, w tym metodyki design thinking
 • budowanie kompetencji pracowników biorących udział w projekcie
Badania i analizy oczekiwań klienta
 • dobór metod badawczych dostosowanych do charakterystyki firmy i przeprowadzić diagnoz
 • badania jakościowe, w tym wywiady pogłębione z klientami usług lub produktów, service safari – szczegółowy opis ścieżki klienta z perspektywy użytkownika, store safari – szczegółowy opis procesu zakupowego na podstawie doświadczeń w punkcie sprzedaży, audyt użyteczności – badanie określające łatwość zakupu korzystania z usług cyfrowych
 • badania ilościowe, dotyczące satysfakcji z oferowanych usług / produktów Twoich obecnych klientów (przygotowanie zakresu ankiet, kwestionariuszy wywiadów, realizacja badań ilościowych CATI/CAWI
 • analiza otrzymanych danych i przygotowanie raportu z podsumowaniem wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacjami kierunków działań w celu poprawy doświadczeń klientów
 • warsztaty z pracownikami w celu wypracowania planu działań / rozwiązań poprawiających poziom satysfakcji i lojalności klientów
 • przygotowanie „road mapy” – wypracowanego planu działań dla Twojej organizacji

Korzyści dla klienta

 • lepiej zrozumiesz swoich klientów w procesie podejmowania decyzji konsumenckich
 • stworzysz mapę podróży klienta i zidentyfikujesz silne i słabe strony Twojego procesu sprzedażowo-obsługowego
 • wygenerujesz pomysły na nowe funkcje, efektywną komunikację i proces obsługi
 • skutecznie przetestujesz projektowane rozwiązania, zmniejszając ryzyko niepowodzenia
 • wzmocnisz współpracę między zespołami, ukierunkowując je na osiągnięcie celu

Efekty

 • analiza sygnałów dotyczących zmian rynkowych
 • identyfikacja obszarów wymagających rozwoju i zmiany (np. nowe segmenty klientów, nowe produkty / usługi, zmiana metod pracy i procesów, repozycjonowanie marki)
 • propozycje innowacji i sposobów udoskonalenia istniejących procesów sprzedażowo-obsługowych
 • wypracowany plan działań krótko- i długoterminowych poprawiających poziom satysfakcji i lojalności klientów
 • strategia customer experience z planem wdrożenia
 • gotowy model biznesowy, dostosowany do Twojej organizacji

Kontakt

Prowadzący

Back to top