Wsparcie w realizacji procesów biznesowych

Analizy, diagnoza, ocena sytuacji, strategie

Zakres usługi

Projekt przejęcia

 • definiujemy cel przedsięwzięcia
 • określamy sposób realizacji
 • opracowujemy harmonogram działania i projekcję finansową w modelu finansowym
 • przygotowujemy wyceny majątkowe i wartości niematerialnych i prawnych
 • przeprowadzamy due diligence
 • przedstawiamy rekomendacje dotyczące realizacji
 • negocjujemy w imieniu klienta warunki finansowania.

Model finansowy

 • przygotowujemy projekcję finansową projektu biznesowego w formie statycznej i dynamicznej
 • wskazujemy próg rentowności i przepływy finansowe generowane z pomysłu biznesowego

Dla kogo

Dla firm realizujących projekty biznesowe w postaci przejęcia innych podmiotów, inwestycji, fuzji. Usługa doradcza GFKM wspiera i uzupełnia ekspertów klienta w okresie realizacji projektu, zapewnia niezależną ekspertyzę i ocenę projektu.

Przebieg

Analiza
 • wstępna ocena przedsięwzięcia pod względem wykonalności i potencjału ekonomicznego
 • selekcja instytucji finansowych potencjalnie zainteresowanych projektem
Analizy i wyceny przedsięwzięcia
 • przygotowanie analiz: modelu finansowego i biznesplanu
 • sporządzenie dodatkowych, niezbędnych dokumentów, np. teasera lub memorandum informacyjnego
 • przedstawienie rekomendacji zasadności i warunków realizacji projektu biznesowego
Pozyskanie finansowania
 • prowadzenie w imieniu klienta rozmów z wybranymi instytucjami finansowymi
 • wsparcie w przygotowaniu wyjaśnień na potrzeby instytucji finansowych
 • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji głównych warunków biznesowych
 • wsparcie w wypełnieniu warunków zawieszających

Korzyści dla klienta

 • profesjonalnie sporządzona dokumentacja projektu, wyceny, analizy i rekomendacje
 • wsparcie procesów decyzyjnych – decyzje podejmowane w oparciu o wiarygodne założenia
 • niezależna ocena prowadzonych projektów biznesowych i procesów inwestycyjnych

Efekty

 • profesjonalizacja analiz
 • zwiększenie rentowności projektu biznesowego
 • optymalizacja struktury finansowania przedsięwzięcia
 • rozwój przedsiębiorstwa – możliwość realizacji projektów
 • pozyskanie finansowania

Kontakt

Prowadzący

Back to top