Interwencje psychologiczne

Interwencje psychologiczne

Zakres usługi

Interwencje psychologiczne adresowane są do menedżerów i pracowników HR potrzebujących wsparcia merytorycznego w sytuacjach takich jak:

 • Trudne sytuacje zawodowe
 • Konflikty między pracownikami / zespołami
 • Podejmowanie trudnych decyzji
 • Kryzysy w zespole
 • Kryzysy indywidualne
 • Problemy psychologiczne pracowników i/lub osobiste

Dla kogo

 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy Działów HR

Przebieg

Forma usługi
 • Krótkoterminowa interwencja
 • Wsparcie w dłuższym okresie czasu
 • Krótki warsztat problemowy z zespołem
 • Spotkania 1:1 z ekspertem z danej dziedziny
 • Spotkania z zespołem merytorycznym
Spotkanie konsultacyjne
 • Analiza sytuacji / problemu
 • Wybór formy wsparcia
 • Określenie celów
Realizacja celów
 • Realizacja założonych celów
Podsumowanie
 • Spotkanie podsumowujące
 • Przekazanie dalszych rekomendacji

Korzyści

 • stabilizacja funkcjonowania zespołu
 • podniesienie efektywności działania
 • podniesienie skuteczności menedżerskiej
 • rozwiązanie aktualnych problemów

Kontakt

Dominik Pieczewski
tel: 735 208 880
d.pieczewski@gfkm.pl

Back to top