Konsultacje biznesowe – oferta na trudne czasy

Analiza modelu biznesowego i dostosowanie oferty do rynku

Zakres usługi

 • rozpoznanie obecnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia
 • sprecyzowanie aktualnego modelu funkcjonowania
 • zdiagnozowanie czynników i zmiennych wpływających na przedsiębiorstwo
 • analiza sytuacji finansowej
 • analiza otoczenia konkurencyjnego (główni konkurenci i ich oferta; wielkość sprzedaży; zakres i forma działania)
 • rozpoznanie posiadanych zasobów i kompetencji

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku szybko zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym odczuwają potrzebę sprawnego przedefiniowania modelu biznesowego oraz dla tych podmiotów, które z uwagi na sytuację kryzysową potrzebują wsparcia w ocenie swojej sytuacji i określenia potencjału do zmian lub restrukturyzacji.

Przebieg

Analiza
 • wstępne zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa
 • zebranie niezbędnych danych do analiz
 • analiza dokumentów, wywiad pogłębiony, analiza otoczenia
 • przeprowadzenie analizy portfela klientów
Opracowanie rekomendacji
 • przeprowadzenie sesji strategicznej z klientem
 • opracowanie różnych wariantów rozwoju przedsiębiorstwa
 • analiza ryzyka co do wyboru różnych wariantów

Ww. prace zostaną przeprowadzone w oparciu o modele i narzędzia: Analiza SWOT, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas.

Korzyści

 • profesjonalnie sporządzone analizy i rekomendacje
 • współpraca z ekspertami
 • niezależna, zewnętrzna ocena aktualnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa

Efekty

 • zdefiniowanie aktualnej sytuacji firmy, jej możliwości i potrzeb
 • zwiększenie potencjału biznesowego
 • rozpoznanie nowych kierunków rozwoju
 • zdefiniowanie potencjalnych klientów
 • rozwój przedsiębiorstwa

Kontakt

Back to top