Negocjacje i współpraca ze związkami zawodowymi

Analiza jakości komunikacji, mediacje, nowe rozwiązania

Zakres usługi

 • analiza dokumentacji z dotychczasowych rozmów prowadzonych ze związkiem zawodowym oraz wcześniejszych wzajemnych kontaktów
 • ustalenia obszarów wymagających kontaktów z organizacją związkową oraz celów współpracy
 • wypracowania strategii kontaktów i negocjacji ze związkiem
 • udziału w rozmowach i negocjacjach z organizacją związkową

Dla kogo

Dla firm, które:

 • szukają możliwości zmiany dotychczasowych schematów negocjacyjnych
 • planują usystematyzowanie kontaktów ze związkami zawodowymi oraz ich opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • planują wprowadzenie zmian w organizacji, realizację planów restrukturyzacji, planów naprawczych i innych działań wymagających ustaleń ze związkami zawodowymi oraz utrzymanie dobrej atmosfery pracy i spokoju społecznego
 • wprowadzają zmiany rozwojowe, zmieniają sposób prowadzenia polityki personalnej

Przebieg

Analiza wstępna
 • analiza wzajemnych kontaktów ze związkami oraz dokumentacji z tych kontaktów
 • analiza prawna relacji
 • analiza zamierzeń pracodawcy, celów dla których regulacja stosunków ze związkami jest opracowywana
Opracowanie strategii kontaktów
 • przygotowanie wniosków i rekomendacji – wynikających z przepisów prawa oraz celów do osiągnięcia
 • wypracowanie strategii kontaktów i negocjacji ze związkami zawodowymi
 • opracowanie nowych dokumentów dla potrzeb negocjacji i kontaktów ze związkami zawodowymi
Wsparcie wdrożeniowe
 • udział w rozmowach i negocjacjach ze stroną związkową

Korzyści

 • prowadzenie „twardych” uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawach, w których związek posiadania uprawnienia blokujące lub zatwierdzające
 • prowadzenie „miękkich” konsultacji, gdy wymaga tego prawo pracy
 • wypracowanie strategii komunikacji i prowadzenia rozmów, wypracowanie pozycji pracodawcy w tych rozmowach
 • komunikacja z załogą w sytuacjach, gdy partner społeczny w sposób agresywny relacjonuje stan rozmów z pracodawcą lub problemy firmowe
 • wypracowanie standardów reagowania na przewinienia pracownicze osób posiadających szczególną ochronę stosunku pracy

Efekty

 • zwiększenie efektywności prowadzonych rozmów i negocjacji ze związkami zawodowymi
 • bezpieczeństwo prawne
 • większa efektywność i skuteczność w relacjach ze związkami zawodowymi

Kontakt

Prowadzący

Back to top