Obniżenie kosztu energii elektrycznej i innych mediów działaniami na rzecz ochrony środowiska

Audyt energetyczny oraz wsparcie wdrożeniowe

Zakres usługi

 • Audyt energetyczny oraz analiza śladu węglowego produktu/firmy.
 • Raport sporządzony w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny oraz audyt kosztowy innych mediów, który określi:
  • potencjał firmy do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez ograniczenie zużycia mediów (energia elektryczne, gaz, ścieki, woda),
  • odpowiedzialne gospodarowanie (od materiałów biurowych po używane surowce),
  • codzienne zwyczaje w pracy i świadome segregowanie śmieci,
  • działania na drodze do neutralności klimatycznej i minimalizujące ślad węglowy,
  • działania korygujące, które w znaczący sposób zrestrukturyzują firmę, pozwolą na optymalizację kosztową i realizację celów,
 • Wsparcie wdrożeniowe w zakresie planowania i wprowadzania rozwiązań zawartych w rekomendacjach.
 • Szkolenie pracowników w zakresie związanym z ogólna wiedzą i oddziaływaniem na środowisko, aż po praktyczne działania służące wdrożeniu określonych procedur i praktyk. Zakres szkolenia obejmuje m.in. elementy zarządzania mediami, liczenie śladu węglowego, komunikację wewnętrzną w zakresie wdrażanych rozwiązań wynikających z rekomendacji raportu.

Usługa skierowana jest do podmiotów, które:

 • Restrukturyzują kompleksowo obszar efektywności energetycznej, kosztowej i środowiskowej.
 • Chcą zminimalizować negatywny wpływ swojej działalności na klimat.
 • Będą redukowały swój ślad węglowy.
 • Poszukują wsparcia w zarządzaniu wewnętrznymi regulacjami dot. ekologii, np. w gospodarowaniu odpadami.
 • Zmieniają kulturę firmy w zakresie oddziaływania na środowisko jak również wdrażają postawy efektywnościowe.
 • Realizują obowiązki nałożone przepisami prawa.

Przebieg procesu:

Analiza wstępna
 • Określenie oczekiwań klienta w zakresie zużycia mediów, analizy śladu węglowego, wpływu firmy na środowisko oraz w zakresie dotyczącym jej organizacji, mentalności pracowników i partnerów.
 • Analiza obszarów działalności firmy oraz ich potencjału w zakresie korzyści finansowych (obniżenie kosztów) oraz poprawy oddziaływania podmiotu na środowisko.
Audyty i analizy
 • Audyty: energetyczny, kosztowy w zakresie mediów, organizacyjny w zakresie wprowadzenia rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko.
 • Analizy kosztowe. Analiza śladu węglowego.
 • Raporty podsumowujące z rekomendacjami.
Wnioski i rekomendacje
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w analizowanych obszarach.
 • Przygotowanie scenariusza długoterminowego wdrażania rekomendacji.
Wsparcie wdrożeniowe
 • Wdrożenie przyjętego planu.
 • Wsparcie w zakresie zmian.
 • Monitorowanie przebiegu procesu.
 • Szkolenia pracowników.

Korzyści

 • Obniżenie kosztów działalności firmy.
 • Realizacja obowiązku prawnego (audyt energetyczny – duże firmy).
 • Poprawa w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko.
 • Redukcja śladu węglowego.
 • Jasne i zrozumiałe zasady obowiązujące wszystkich pracowników.
 • Wzrost świadomości pracowników i zaangażowania w misję środowiskową podmiotu.

Efekty

 • Efekt finansowy (niższe koszty).
 • Poprawa efektywności w zakresie zużycia energii.
 • Zwiększenie motywacji pracowników oraz wzmocnienie Employer Brandingu.
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji jako firmy dbającej o środowisko.
 • Poprawa stanu środowiska.

Kontakt

Prowadzący

Back to top