Opracowanie strategii marketingowej i komunikacji z klientami

Skuteczna strategia marketingowa i komunikacja z klientami

Zakres usługi

 • analiza obecnej strategii marketingowej i prowadzonych działań
 • analiza otoczenia konkurencyjnego wskazanego przez klienta
 • analiza produktów lub usług przedsiębiorstwa oraz grup docelowych
 • rozpoznanie posiadanych zasobów i kompetencji
 • rekomendacje nakładów finansowych na działania marketingowe
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich kanałów komunikacji w mediach społecznościowych

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku szybko zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym odczuwają potrzebę opracowania skutecznej strategii marketingowej oraz dla tych podmiotów, które z uwagi na sytuację kryzysową poszukują nowych kanałów do nowoczesnej komunikacji z klientami.

Przebieg

Analiza
 • zapoznanie się z działalnością, oferowanymi produktami lub usługami
 • zapoznanie się z dotychczasowymi działaniami w obszarze marketingu
 • analiza grup docelowych oraz ich oczekiwań i obaw
 • analiza komunikacji konkurencji (kanały komunikacji, przekazy, tonalność)
Opracowanie rekomendacji
 • opracowanie rekomendacji strategicznych

– Sformułowanie oferty wartości firmy dla klienta

– Proponowanie przekazu

– Proponowane kanały komunikacji, przykładowe treści i kolejność wdrażania – wstępny plan komunikacji

– Rekomendowane nakłady finansowe na poszczególne działania – ile trzeba wydać, aby działania miały sens

Wsparcie we wdrożeniu strategii
 • wsparcie we wdrożeniu strategii

Ww. prace zostaną przeprowadzone w oparciu o metodologię Value Proposition Canvas.

Korzyści

 • profesjonalnie sporządzone analizy i rekomendacje
 • współpraca z ekspertami
 • niezależna, zewnętrzna ocena aktualnej strategii marketingowej

Efekty

 • dotarcie do większej ilości klientów
 • poprawa komunikacji z obecnymi klientami
 • spójne i adekwatne do rodzaju działalności przekazy w mediach społecznościowych
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa

Kontakt

Back to top