Posłuchaj swojej organizacji – badania wewnętrzne

Informacje z całej organizacji w krótkim czasie

Zakres usługi

 • przygotowanie badania kwestionariuszem: wybór obszarów badania (np. zasoby i narzędzia pracy, organizacja pracy, rozwój kompetencji, przepływ informacji, motywacja, bezpieczeństwo itp.)
 • przeprowadzenie badania on-line
 • opracowanie raportu zawierającego opis wyników, wnioski oraz rekomendacje
 • przeprowadzenie warsztatu strategicznego omawiającego wyniki oraz rekomendacje

Dla kogo

 • organizacje poszukujące zwiększenia efektywności procesów wewnętrznych, weryfikacji efektywności procesów ZZL itp.
 • organizacji wdrażających zmiany, procesy restrukturyzacji, duże projekty
 • organizacji, które w krótkim czasie planują zebrać informacje na poziomie każdego stanowiska pracy. Badanie możliwe do przeprowadzenia dla organizacji do kilkunastu tysięcy pracowników

Przebieg

Przygotowanie
 • określenie obszarów i celów badania
 • dostosowanie treści merytorycznej kwestionariusza do potrzeb i specyfiki działania Klienta
 • komunikacja projektu uczestnikom
Badanie
 • przeprowadzenie badania on-line
 • sporządzenie raportu (wyniki, wnioski, rekomendacje) i dostarczenie go Klientowi
Warsztat strategiczny
 • omówienie wyników, wniosków i rekomendacji wynikających z badania
 • opracowanie mapy drogowej zmian doprowadzającej do poprawienia efektywności wewnętrznej organizacji

Korzyści

Korzyści dla uczestników badania:

 • możliwość udzielenia informacji zwrotnej na temat mocnych i słabych stron organizacji
 • możliwość zaproponowania zmian w różnych obszarach pracy
 • zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z organizacją

Korzyści dla organizacji:

 • diagnoza mocnych stron i obszarów do zmian w zakresie efektywności procesów wewnętrznych organizacji
 • dane dotyczące efektywności organizacji z wielu obszarów (organizacja pracy, przepływ informacji, rozwój kompetencji, motywacja itp.)
 • dane dotyczące różnic postrzegania efektywności organizacji ze względu na staż pracy, dział, poziom stanowiska itp.
 • rekomendacje dotyczące zmian w zakresie budowania efektywności wewnętrznej organizacji
 • budowa wizerunku pracodawcy

Efekty

 • raport zawierający: wyniki badania, wnioski z przebiegu projektu, wskazówki dotyczące dalszych działań w organizacji, rekomendacje dotyczące proponowanych zmian systemowych w organizacji
 • warsztat strategiczny mający na celu opracowanie mapy drogowej zmian doprowadzającej do poprawienia efektywności wewnętrznej organizacji

Kontakt

Back to top