Restrukturyzacja

Diagnoza, naprawa, nowe spojrzenie, plany i strategie, rozwój

Zakres usługi

 • definiujemy kluczowe obszary działalności firmy
 • analizujemy otoczenia rynkowe i konkurencję
 • formułujemy wnioski z analiz
 • wskazujemy obszary, które powinny podlegać działaniom rozwojowym lub naprawczym
 • wskazujemy rodzaje działań restrukturyzacyjnych
 • opracowujemy harmonogram i przedstawiamy koszty działań
 • określamy pożądane efekty działań naprawczych
 • nadzorujemy i wspieramy proces restrukturyzacji

Dla kogo

 • dla firm zagrożonych upadłością lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – programy naprawcze przywracające firmie zdolność do konkurowania
 • dla firm zainteresowanych poprawą konkurencyjności, wzrostem wartości przedsiębiorstwa lub rozwojem wybranych obszarów – programy restrukturyzacyjne
 • dla firm o świadomej polityce kierownictwa, zainteresowanych innowacyjnością obszarów technicznych, marketingowych, produkcyjnych oraz zdecydowanych na podejmowanie ryzyk – programy restrukturyzacji rozwojowej.

Przebieg

Przygotowanie
 • kompleksowy audyt wybranych obszarów lub całokształtu działalności firmy, np. otoczenia przedsiębiorstwa, wewnętrznych obszarów działalności: struktury organizacyjnej, zasobów, technologii, sytuacji ekonomicznej i finansowej, kadr, sprzedaży i marketingu
 • analiza prawna
Wnioski i rekomendacje
 • opracowanie wniosków i rekomendacji dalszych działań, m.in. zmian organizacyjnych, kapitałowych i właścicielskich, zmian w zakresie strony przychodowej i kosztowej działalności oraz zarządzania, rekomendacji w obszarze kadrowym, zmian w zakresie marketingu i sprzedaży, organizacji produkcji i innych)
 • przygotowanie planu wdrożenia i harmonogramu prac
Wdrożenie
 • wsparcie w pracach wdrożeniowych (obejmuje m.in. wprowadzanie korekt do pierwotnego programu restrukturyzacji)
 • nadzór nad wdrożeniem (weryfikacja realizacji planu, terminowości, efektów)

Korzyści

 • pozyskanie niezależnej, obiektywnej diagnozy sytuacji firmy
 • wskazanie działań naprawczych i rozwojowych
 • konsultacje i wsparcie w procesie wdrożenia programu przez zewnętrznych ekspertów

Efekty

 • poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • wzrost konkurencyjności firmy
 • rozwój wybranych obszarów
 • wprowadzanie oczekiwanych zmian

Kontakt

Back to top