Doradztwo finansowe dla firm

Zapewniamy indywidualne podejście
Dobieramy narzędzia do potrzeb biznesu
WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Kompleksowe doradztwo finansowe dla firm

Optymalizacja finansów jest kluczowa dla stabilności i wzrostu firmy. Nasze kompleksowe doradztwo finansowe obejmuje wsparcie w zakresie analizy finansowej, controllingu oraz doradztwo związane z inwestycjami, fuzjami i przejęciami innych podmiotów.

Dlaczego warto?

Zapewniamy indywidualne podejście

dobieramy metody, które odpowiadają Twoim oczekiwaniom i potrzebom

Pomagamy wybrać narzędzia

służące poprawie efektywności i wspomagające procesy decyzyjne w oparciu o wykorzystanie pełnej, bieżącej informacji zarządczej

Przygotowujemy ekspertyzy

na potrzeby banków i instytucji finansowych

Służymy doświadczeniem

opartym na doskonałej znajomości rynku i rozbudowanej sieci ekspertów

Doradztwo finansowe dla firm – poznaj nasze usługi

I. WSPARCIE W REALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

  • Wycena przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych w oparciu o metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • Wycena przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych w oparciu o metodę porównawczą oraz metody mieszane
  • Doradztwo biznesowe w procesach fuzji i przejęć
  • Przygotowanie raportów z wyceny przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych

II. ANALIZA FINANSOWA , BIZNESPLANY, MODELOWANIE

  • Przygotowanie modeli finansowych do oceny projektów inwestycyjnych
  • Przygotowanie modeli finansowych na potrzeby analizy rentowności potencjalnych akwizycji
  • Przygotowanie biznesplanu
  • Przeprowadzenie analiz finansowych

III. POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

  • Pozyskanie finansowania dłużnego w formie kredytu bankowego lub finansowania przez fundusze dłużne oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji finansowej

IV. CONTROLLING FINANSOWY

  • Wdrażanie budżetowania i controllingu