Kadry i prawo pracy

Wybierz z naszych propozycji lub określ swoje potrzeby

pobierz pdf

Wdrożenie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Diagnoza relacji, zapobieganie konfliktom, ochrona prawna, przyjazne środowisko pracy

Negocjacje i współpraca ze związkami zawodowymi

Analiza jakości komunikacji, mediacje, nowe rozwiązania

Audyt kadrowy

Zgodność z prawem, kompleksowość rozwiązań, spójność dokumentacji, kreowanie innowacyjnych systemów

Systemy płacowe i premiowe

Ocena prawna, motywacja, zaangażowanie, nowoczesne rozwiązania