Gdańsk Business Week 2017

Powrót do aktualności

Gdańsk Business Week to warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży w wieku od 15-19 lat, zamieszkałej na terenie obszaru metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia, realizowane w oparciu o licencję amerykańskiej organizacji Foundation For Private Enterprise Education.

W lipcu 2017 roku, 100-osobowa grupa uczestników wzięła udział w kilkudniowych warsztatach pod okiem mentorów i menedżerów z Polski i USA.

Nasz trener Wojciech Parteka czuwał nad grupami projektowymi i wspierali młodzież w decyzjach biznesowych.

Organizatorem wydarzenia jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Urząd Miasta Gdańska oraz Foundation for Private Enterprise Education, która odpowiada za działanie „Washington Business Week”.