GFKM Leadership Conference 2019: Wyzwania dla Biznesu 4.0

Powrót do aktualności

GFKM Leadership Conference 2019 – relacja z konferencji

W piątek 20 września w Olivia Business Centre odbyła się druga edycja z cyklu GFKM Leadership Conference. Tym razem tematem wiodącym były Wyzwania dla biznesu 4.0 – czyli zagadnienie przywództwa, w kontekście 4. rewolucji przemysłowej. Celem konferencji było wypracowanie wspólnych odpowiedzi na pytanie jakie zmiany zajdą na rynku pracy na skutek nieustannego rozwoju cyfrowego i przede wszystkim – jak przygotować na to menedżerów?

Konferencję otworzył Prezes GFKM, Andrzej Popadiuk, zaś poprowadziła ją Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Jako pierwszy wystąpił Tomasz Owczarek, psycholog i certyfikowany coach ICC, który opowiedział o tym jak możemy wspierać zmiany, i dlaczego zdolność zmieniania może okazać się bardzo ważną kompetencją przyszłości. Grzegorz Rutkiewicz, Prezes zarządu Fido Voice, opowiedział o swoich doświadczeniach w zarządzaniu zespołami tworzącymi system AI/NLP, o komercjalizacji chatbotów oraz innych systemów sztucznej inteligencji rozumiejących język naturalny. Jako trzeci prelegent wystąpił Przemysław Szczurek, Product Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska, który omówił temat bezpieczeństwa informacji w przemyśle 4.0. Wszechobecna cyfryzacja jest sporym zagrożeniem, dlatego istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu świadomości w zakresie cyber-ryzyka wśród pracowników, o czym informował mówca.
Następnie prof. dr hab. Piotr Płoszajski wykładowca SGH, poruszył temat wyścigu technologii z ewolucją. Jakie skutki niesie za sobą przełączenie cywilizacji na autopilota? Zwrócił uwagę uczestników na to, że paradoksalnie, w czasach szybkich zmian, nie tylko tempo biegu ma znaczenie, ale także zdolność zatrzymywania się. Jako ostatni z prowadzących wystąpił Dominik Pieczewski, który przedstawił wyniki badań wdrażania Industry 4.0 w organizacjach. Wnioski z badań pokazały, które z  kompetencji są kluczowe we wprowadzaniu rozwiązań Industry 4.0 i jak polskie firmy radzą sobie z tym zjawiskiem.

Na zakończenie konferencji Magdalena Skorupka-Kaczmarek poprowadziła panel, w którym wystąpili praktycy Biznesu 4.0: Bartosz Mazurek – startup Bright Machines, Natalia Lewandowska – INTEL Polska, Monika Płocke – Nordea AB oraz Piotr Sliż – adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w organizacjach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Mamy nadzieję, że konferencja była dla Was równie inspirującą jak dla nas.

Szczególne podziękowania dla naszych Partnerów: Olivia Business Centre, PZP Lewiatan, MBAPortal, KARIERAwFINANSACH.pl, Stowarzyszenie Interm Managers.

Po więcej zdjęć z wydarzenia zapraszamy na facebooka GFKM.

Poniżej zamieszczamy prezentacje prelegentów.

  1. O zmienianiu się, w zmieniającym się świecie – Tomasz Owczarek
  2. Gotowość organizacji do wdrożenia Industry 4.0 – wyniki badania – Dominik Pieczewski
  3. Kindness i cyfrowe zarządzanie rozproszonymi zespołami – doświadczenia Samurai Labs – Grzegorz Rutkiewicz
  4. Przemysł 4.0 oczami pracownika. Jak zapewnić odpowiedni poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji wśród personelu? – Przemysław Szczurek