GFKM partnerem stowarzyszonym międzynarodowego sojuszu!

Powrót do aktualności

European University of the Seas, czyli w skrócie SEA-EU, to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni. W skład związku wchodzą ośrodki naukowe z Gdańska, Kadyksu (Hiszpania), Brestu (Francja), Kilonii (Niemcy), Splitu (Chorwacja) oraz Malty.

Wizją projektu jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. Ponadto ważnym założeniem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie większej mobilności studentów i pracowników naukowych.

SEA-EU to nie tylko międzynarodowy sojusz europejskich uczelni. To także współpraca ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi.

GFKM dołącza do sojuszu jako partner stowarzyszony. Jako Fundacja zajmująca się edukacją i doradztwem cenimy wartości takie jak współpraca, innowacyjność i partnerstwo na rzecz celów. Wierzymy, że pozwolą one na realizację coraz lepszych i ciekawszych projektów.