GFKM Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Powrót do aktualności

GFKM Sygnatariuszem Karty Różnorodności! Uroczyste podpisanie Karty odbyło się 23. września podczas GFKM Leadership Conference 2022: Przywództwo włączające.

Kilka słów o konferencji

Jubileuszowa, V edycja GFKM Leadership Conference skupiała się na wokół przywództwa włączającego. Celem wydarzenia było podkreślenie roli osób liderujących w tworzeniu włączających miejsc pracy oraz promowanie wartości takich jak szacunek i współpraca. Jednym z prelegentów podczas konferencji był Miłosz Marchlewicz – menedżer komunikacji, promocji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swoja prelekcję poświęcił tematowi rozwoju strategii D&I w biznesie. Podsumował wyniki badań realizowanych przez FOB na polskim rynku biznesowym.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Podpisanie Karty

Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów nastąpiło po prelekcji reprezentanta Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączenie do Sygnatariuszy Karty jest kolejnym krokiem dla Fundacji i potwierdzeniem wyznawanych przez nią wartości. Jak mówi prezeska GFKM, inicjatorka i przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet oraz laureatka nagrody Menedżer Pomorza 2021 w kategorii CSR, Jolanta Szydłowska:

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy zostać Sygnatariuszem Karty Różnorodności i zachęcamy inne firmy do podobnych deklaracji. To ważna inicjatywa, która przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale także pracodawcom i całemu sektorowi biznesowemu. To również wyzwanie do pracy nad wartościami, do szacunku, do uważności. Zobowiązanie do dialogu w firmie i jej środowisku oraz otaczającej nas społeczności.