GFKM uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015

Powrót do aktualności

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkoleń i programów Executive MBA oferowanych przez GFKM jest uzyskanie 15 kwietnia 2022 roku certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2015. Certyfikat został wydany przez renomowaną firmę DEKRA Certification w zakresie:

Projektowanie, sprzedaż i realizacja szkoleń, współpraca z uczelniami w zakresie realizacji studiów podyplomowych i MBA

Jest to zwieńczenie prawie rocznej pracy nad przygotowaniem dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz weryfikacji zgodności działania procesów z wymaganiami normy.

Certyfikat ISO 9001:2015 jest kolejnym, po certyfikacie SUS 2.0 oraz wpisie do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, dowodem na wysoką jakość usług oferowanych przez GFKM.