Klub Absolwentów MBA GFKM #13

Powrót do aktualności

Zapraszamy na kolejne półotwarte spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM!

INNOWACJE – moda czy konieczność? #13

Czym właściwie są innowacje? Co decyduje o innowacyjności firmy?

Umiejętne podejście do innowacji pozwala wydobyć z zasobów firmy ukryty i niewykorzystany potencjał. Program DRINN (Doskonalenie, Rozwój, Innowacja) wspiera skuteczne wykorzystanie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia autorskiego programu DRINN:

  • Kluczowe obszary decydujące o skuteczności innowacji w firmie
  • Narzędzia pomiaru poziomu innowacyjności firmy
  • 3 fazy działań eliminujących wąskie gardła innowacyjności

Program DRINN (Doskonalenie, Rozwój, INNowacja) jest oparty na sprawdzonej w praktyce Teorii Ograniczeń, której twórcą był Eliyahu M. Goldratt.

GDZIE: O4 Coworking, Olivia Business Centre, sala Mars
O KTÓREJ: 17:00-19:00

ZAPISY: tutaj

Ważne! Pierwszeństwo zapisów mają absolwenci programu Executive MBA w GFKM.

 

PRELEGENCI

Krystyna Połubińska

Kadra GFKM Krystyna PołubińskaSpecjalizuje się w szkoleniach z zarządzania strategicznego dedykowanych kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz doskonaleniu umiejętności menedżerskich w oparciu o symulacyjne gry decyzyjne.

Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz prowadzi zajęcia w Programie MBA we współpracy z RSM Erasmus University.

Jako Dyrektor  Zarządzający w firmie Sircom Sp. z o.o. zajmowała się budowaniem jej wizerunku oraz wprowadzaniem nowych produktów na rynek. W roli pełnomocnika Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły odpowiadała za jej rozwój oraz promocję. Będąc liderem zrealizowała 22 projekty w ramach EFS. Szkoliła pracowników wszystkich szczebli. Inicjatorka i  właścicielka firmy Multi Pol Agencja Public Relations. Jej kariera  zawodowa obejmuje również prace przy wdrożeniach dużych projektów, m.in. w firmie Budimex Olsztyn i Pax Serwis w Koninie.

Mariusz Kardaś

Kadra GFKM Mariusz KardaśSpecjalizuje się w obszarze Zarządzania Projektami. Twórca autorskiego podejścia do  zarządzania projektami łączącego standardowe narzędzia z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz metodą Agile. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

Pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (menedżer w dziale marketingu Unilever) oraz zarządzał przez 5 lat polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Jest Kierownikiem Merytorycznym Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz GFKM.

Współpracował z ponad 100-ma firmami w Polsce. Prowadził warsztaty szkoleniowe w Szwajcarii (Grupa Roche, Bazylea), Rosji (MBA) i Rumunii (Podyplomowe Studia Zarządzania Badaniami Klinicznymi).

ZAPISY: tutaj