Izba Gospodarcza Gazownictwa – Wręczenie Dyplomów MBA

Powrót do aktualności

27 kwietnia 2017 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa była miejscem uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia studiów MBA. Dyplomy wręczył Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa Łukasz Kroplewski oraz Wojciech Parteka, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych.

Wszystkim absolwentom IGG serdecznie gratulujemy!

Wreczenie dyplomow MBA IGG _GFKM_2

Wręczenie dyplomów MBA IGG

Wręczenie Dyplomów MBA IGG