Jaki to był rok dla GFKM? Odpowiada Andrzej Popadiuk

Powrót do aktualności

Jaki to był rok dla GFKM? Odpowiada Andrzej Popadiuk

To był intensywny i udany rok. Wizją GFKM jest stawać się renomowaną w Polsce i Europie szkołą biznesu, oferującą pełne spektrum szkoleń i usług doradczych na najwyższym światowym poziomie. O wysokiej jakości naszej działalności świadczy uzyskanie kolejnej międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA – International Quality Accreditation. Jest to prestiżowa nagroda potwierdzająca spełnianie przez GFKM najwyższych międzynarodowych standardów edukacji menedżerskiej w zakresie oferowanych szkoleń, funkcjonowania organizacji oraz zarządzania jej rozwojem. Bardzo udana była europejska sesja globalnego programu OneMBA, prowadzona wspólnie z RSM Erasmus University, z udziałem 100 menedżerów z kilkudziesięciu krajów. Cieszymy się, że w przyszłym roku OneMBA zagości ponownie w Gdańsku. Nawiązaliśmy współpracę z Porto Business School, University of New York in Prague, MIM-Kyiv, Graduate School of Management St. Petersburg University, gdzie nasi słuchacze MBA mogą korzystać z dodatkowych zajęć. Bardzo dobrym przyjęciem cieszyła się kolejna konferencja GFKM Leadership Conference, w tym roku poświęcona Zarządzaniu 4.0. Przedstawiliśmy tam m.in. wyniki badań dotyczących gotowości polskich firm do ery Biznesu 4.0. Wspominam o wybranych większych wydarzeniach, ale rytm pracy GFKM wyznaczają przede wszystkim szkolenia, projekty doradcze i programy MBA, które prowadzone są każdego dnia w całej Polsce i nie rzadko zagranicą. Zainteresowanie tymi działaniami jest prawdziwą miarą naszego sukcesu.

Jaki to był rok biznesowo?
W każdym z obszarów działalności GFKM był to rok bardzo udany. Odnotowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na szkolenia otwarte, m.in. uroczyście rozpoczęliśmy 50. edycję programu w zakresie zarządzania projektami w Warszawie, który realizujemy wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego. Pozyskaliśmy nowych klientów oraz rozszerzyliśmy współpracę z dotychczasowymi w ramach szkoleń firmowych. Prym wiodą tu szkolenia z wykorzystaniem certyfikowanej metodyki Leadership Pipeline. Zrealizowaliśmy więcej projektów doradczych i coachingowych. Bardzo dynamicznie rozwijają się nasze programy Executive MBA, oferowane obecnie w 7 miastach Polski. GFKM jest prawdopodobnie największą szkołą biznesu w Europie pod względem liczby prowadzonych programów. Jest ich obecnie 10, a planujemy otwarcie rekrutacji w kolejnych lokalizacjach. GFKM jest jedyną nieakademicką szkołą biznesu oferującą program MBA. Łączy wysoki poziom merytoryczny i unikalną wartość praktyczną. Obecnie w Polsce i zagranicą w programach Executive MBA bierze udział 450 słuchaczy. Cieszy nas ogromnie, iż dyplom MBA GFKM cieszy się szczególnym prestiżem w Polsce, coraz częściej otwiera także drzwi do kariery w firmach międzynarodowych.

Jakie nowości wprowadziliście do oferty?
Z roku na rok obserwujemy zainteresowanie coraz bardziej specjalistycznymi tematami, w których klienci indywidualni i firmowi upatrują możliwości podniesienia efektywności działania na nowy poziom. Takim tematem okazał się w tym roku Agile Leadership, który rozwija kompetencje liderskie w zwinnych organizacjach. Rozszerzyliśmy portfolio szkoleń Dyplom Post-MBA adresowanych do doświadczonych menedżerów, posiadaczy tytułu MBA. Obok Strategicznego Zarzadzania Finansami i Strategicznego Zarządzania Projektami oferujemy temat Strategicznego Przywództwa. W ofercie pojawił się także rozbudowany program Akademia Psychologii Przywództwa, który przedstawia najnowszą wiedzę dotyczącą wyrafinowanych kompetencji w tym zakresie. Nową metodyką, jaką wprowadziliśmy do naszych szkoleń i programów MBA jest MindSonar. Jest to niezwykle interesujące narzędzie dostarczające bogatej, konkretnej wiedzy na temat wartości i przesłanek, które decydują o naszym stylu myślenia i działania. Jedyne, które w sposób dynamiczny prezentuje naszą strukturę psychologiczną w kontekście sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Wiedza o uwarunkowaniach naszych zachowań oraz posiadanych zasobach pomaga dobierać podejście odpowiednie do celów, które chcemy osiągnąć.

Jakie są trendy na rynku szkoleń i programów MBA? Czego oczekują klienci?
Dostrzegam dwa wyraźne trendy. Klienci firmowi oczekują od zewnętrznych dostawców wysoce wyspecjalizowanej wiedzy, ściśle dostosowanej do konkretnych aspektów działalności oraz dopracowanych rozwiązań rozwiązujących istniejące problemy. GFKM zawsze dobrze przygotowywała się do każdego zlecenia, obecnie spędzamy z klientami jeszcze więcej czasu pracując nad każdym aspektem szkolenia czy projektu konsultingowego. Szkolenie czy doradztwo jest przecież inwestycją, która musi przynieść oczekiwane korzyści możliwie szybko i za pierwszym razem. Natomiast klienci indywidualni, na przykład słuchacze programów MBA, oczekują ściślejszego sprofilowania szkolenia pod kątem swoich potrzeb. Realizujemy to poprzez metodykę myMBAexperience, która zapewnia zindywidualizowane doświadczanie procesu rozwojowego, obejmującego analizę własnych predyspozycji menedżerskich i przywódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, spotkania coachingowe, specjalistyczne ścieżki rozwoju, wizyty studyjne w firmach i wiele innych. Takie podejście pozwala wypracować nowe spojrzenie na własną rolę jako lidera, na wpływ, który wywieramy na swoje najbliższe otoczenie oraz na wkład, który możemy wnieść do naszej organizacji. Opinie naszych absolwentów potwierdzają, że program MBA jest naprawdę transformującym doświadczeniem.

 

Czy pojawiły się jakieś nowinki w metodach szkoleniowych?
Nowością jest z pewnością metodyka Leadership Performance Pipeline – Poziomów Przywództwa, której GFKM jest propagatorem w Polsce. Na świecie jest to podejście stosowane przez większość najbardziej znanych firm. U nas słyszały o niej i zaczynają wdrażać firmy najbardziej progresywne i strategicznie myślące o rozwoju kadr. Niektóre z nich, dotychczas kierujące swoich menedżerów na kosztowne szkolenia zagranicą, mogą obecnie korzystać z tych samych szkoleń w kraju – GFKM jest certyfikowanym partnerem Leadership Pipeline Institute. LPP to metodyka, która w sposób niezwykle skuteczny odblokowuje i rozwija potężne zasoby przywództwa w organizacji. Zapewnia firmie właściwych liderów we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Jakie są plany GFKM na 2020 rok?
W roku 2020 GFKM będzie obchodziła 30 lat działalności. Jesteśmy oczywiście dumni z dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim myślimy o przyszłych wyzwaniach i możliwościach. Naszym wyzwaniem jest ugruntowanie opinii o GFKM jako organizacji łączącej najbardziej wartościowe elementy firmy szkoleniowo-doradczej i szkoły biznesu. Jest jedyną firmą szkoleniową prowadzącą programy MBA, Post-MBA czy studia podyplomowe i jednocześnie jedyną szkołą biznesu tak intensywnie pracującą ze środowiskiem biznesu. To właśnie ta unikalna synergia praktycznego doświadczenia i nowoczesnej wiedzy jest wizytówką i wyróżnikiem GFKM.
Możliwości i planów na najbliższy rok mamy wiele. Zamierzamy zaoferować nowe programy, takie jak Zarządzanie 4.0, Akademia HR, Zaawansowane Zarządzanie Finansami, Zaawansowane Zarządzanie Projektami. Przewidujemy kontynuację programów w metodyce Leadership Performance Pipeline dla naszych największych klientów korporacyjnych. Cieszy nas perspektywa kontynuacji współpracy z London Business School w ramach największego na świecie programu dla jednego z globalnych banków. Rozmawiamy z Copenhagen Business School i Porto Business School o wspólnym programie w zakresie zarządzania w branży morskiej. Kontynuujemy rozmowy z naszymi partnerami zagranicznymi na temat wspólnego Europejskiego Program MBA. Być może zaoferujemy szkolenie w szesnastym już kraju europejskim, w którym realizowaliśmy do tej pory programy szkoleniowe. Będziemy się także przygotowywać do kolejnych międzynarodowych akredytacji. Ciekawych i wartościowych tematów z pewnością nie zabraknie.

Przejawem reputacji GFKM jest Pana udział we władzach organizacji międzynarodowych…
Rzeczywiście, odczytuję te prestiżowe funkcję jako wyraz uznania dla GFKM i jej kadry za konsekwentną działalność, opartą na wysokim poziomie merytorycznym łączonym z koncentracją na praktycznych korzyściach dla klientów. Wiele szkół biznesu na świecie, które realizowały model przekazywania teoretycznej wiedzy, stara się przekierować w stronę takiego podejścia. Z kolei dla większości firm szkoleniowych i doradczych pewien poziom wiedzy, wynikający z kontaktów międzynarodowych czy wymogów programu MBA, jest po prostu niedostępny. Na podstawie mojej kilkunastoletniej aktywności międzynarodowej mogę z przekonaniem stwierdzić, że GFKM jest organizacją bardzo unikalną, wyróżniającą się i nowoczesną. To zapewne z tego powodu spotkał mnie w tym roku zaszczyt nominacji do zarządu EFMD (European Foundation for Management Development) i EFMD Global – największych organizacji szkół biznesu w Europie, wyboru na Wiceprzewodniczącego EQUAL (European Quality Link) – zrzeszającej największe organizacje edukacji menedżerskiej na świecie, czy powołania na asesora CEEMAN IQA. Kontynuuję także pracę jako członek zarządu BMDA (Baltic Management Development Association) oraz EPAS Board (European Program Accreditation Board). Wielkim wyróżnieniem było powołanie mnie na Sekretarza Generalnego ELEC (European League for Economic Cooperation – Polish Chapter). Szczególnie jednak cenię wybór na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, którego misją jest integracja polskiego środowiska edukacji menedżerskiej, podnoszenie jakości oferowanych programów oraz aktywizowanie polskich szkół biznesu na arenie międzynarodowej.

Równolegle z pracą dla klientów GFKM prowadzi szereg działań niekomercyjnych…
Rzeczywiście, funkcjonując na bardzo konkurencyjnym rynku musimy oczywiście wygenerować środki na własną działalność i rozwój. Jednakże GFKM jest organizacją non-profit. Celem działalności nie jest maksymalizacja rentowności. Wypracowane fundusze przeznaczamy na działania o charakterze pro bono. Prowadzimy cieszącą się ogromnym powodzeniem Akademię Młodego Lidera, organizujemy cykliczne konferencje, co miesiąc zapraszamy naszych absolwentów na merytoryczne spotkania, prowadzimy turnieje gier biznesowych dla młodzieży, eksperci GFKM występują na wielu konferencjach i seminariach, jesteśmy partnerem i sponsorem wielu wydarzeń w obszarze zarządzania i biznesu. Wszystkie wcześniej wymienione aktywności w organizacjach międzynarodowych i krajowych mają charakter pro bono. Mamy zatem ten komfort, że naszą misję, którą, jest inspirowanie i wspieranie rozwoju możemy realizować na wiele sposobów.

W czym upatrujecie zagrożeń, a w czym szans dla rynku szkoleń i programów MBA w 2020 r?
Dyskusyjnym aspektem polskiego rynku jest postrzeganie szkoleń w kategorii kosztów, a nie inwestycji. Skutkuje to tym, że decyzje o wyborze dostawcy podejmowane są często na podstawie ceny, a nie wartości szkolenia – renomy firmy szkoleniowej, klasy trenerów, pewności osiągnięcia spodziewanych rezultatów. Z drugiej strony rośnie liczba firm, które przekonują się, że inwestycja w kompetencje, motywację i współpracę załogi zwraca się wielokrotnie. Wzrostowi tej świadomości sprzyjają też rosnące oczekiwania pracowników wobec zatrudniających ich firm.
Specyfiką naszej branży jest mnogość firm szkoleniowych, indywidualnych trenerów, oferowanych kursów. Pod tym względem Polska jest najbardziej nasyconym rynkiem w Europie. Jednocześnie wymagający klienci szukają nowych tematów, specjalistycznych tematów, innowacyjnych metodyk, w czym GFKM zawsze była i jest pionierem.
Negatywnym zjawiskiem na rynku MBA jest pojawianie się programów, które MBA mają głównie w tytule. Kilkunastodniowe szkolenie noszące nazwę MBA jest nie tylko niezgodne z obowiązującymi na świecie standardami, ale też nie ma szansy wszechstronnie przygotować uczestników do roli profesjonalnych menedżerów i liderów. Z drugiej strony, wierzę, że większość klientów korporacyjnych i indywidualnych będzie przywiązywała coraz większą wagę do jakości programu i prestiżu dyplomu. A to są z pewnością walory programu MBA GFKM.
Tak więc szanse wydają się równoważyć zagrożenia. Mam zatem nadzieję, że będzie to kolejny udany rok dla GFKM, a przede wszystkim dla jej Klientów.

Osiągnięcia 2019:
• Uruchomienie 10 programów MBA – Gdańsk, Warszawa, Katowice, Białystok, Płock, dla branży kolejowej, gazowniczej, w języku polskim i angielskim, walidowane przez RSM, PBS, Aix-Marseille
• Europejska sesja OneMBA wspólnie z RSM w Warszawie
• GFKM Leadership Conference 2019: Industry 4.0
• Badanie “Gotowość firm polskich na przemysł 4.0”
• Uzyskanie międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA (International Quality Accreditation)
• Podjęcie współpracy z MIM-Kyiv
• Kontynuacja współpracy z London Business School w ramach projektu dla globalnego banku
• Realizacja programów z wykorzystaniem metodyki Leadership Performance Pipeline
• Certyfikacja trenerów w metodyce MindSonar, wprowadzenie MindSonar do programu MBA
• Podjęcie współpracy z Copenhagen Business School i Porto Business School w ramach przygotowywanego programu w zakresie zarządzania w branży morskiej.

Andrzej Popadiuk
• Powołanie na członka Zarządu EFMD i EFMD Global Network
• Wybór na wiceprzewodniczącego EQUAL (European Quality Link)
• Nominacja na asesora CEEMAN IQA
• Wybór na Sekretarza Generalnego ELEC (European League for Economic Cooperation – Polish Chapter)
• Kolejna kadencja Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM
• Kontynuacja pracy w BMDA Board, EPAS Board