Prezeska GFKM Jolanta Szydłowska na okładce Expressu Biznesu!

Powrót do aktualności

Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów na okładce grudniowego wydania Expressu Biznesu! W najnowszym numerze możecie przeczytać o działalności biznesowej i społecznej Jolanty Szydłowskiej. To przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, praca z osobami na stanowiskach menedżerskich oraz zaangażowanie w walkę o równość kobiet w pracy.

Kobiety w biznesie

Nie dostrzegając kobiet, spychając je do wyłącznie tradycyjnych ról, Polska marnuje ogromny potencjał wiedzy, doświadczeń, kompetencji i umiejętności. Warto zwrócić uwagę na potwierdzony badaniami fakt, że spółki, które mają w zarządach większą reprezentację kobiet, odnotowują lepsze wskaźniki finansowe.” – mówi Prezeska GFKM.

W wyjątkowym wywiadzie dla czasopisma Express Biznesu Jolanta Szydłowska mówi o sytuacji kobiet na rynku pracy. Szczególnie w kontekście równości płci na poziomie kadry średniego i wyższego szczebla. Wypowiada się na temat wciąż wyraźnych barier, które powstrzymują rozwój zawodowy kobiet oraz o zaangażowaniu społecznym, determinacji i walce o faktyczną równość.

Zaangażowanie społeczne

Moje doświadczenia, osobiste i te wynikające z obserwacji środowisk, w których pracowałam, są jedną z ważniejszych determinant mojej aktywności. Od lat działam w organizacji zrzeszającej pracodawców. Problemy, z którymi się mierzą, to dla mnie ważne tematy i nie wyobrażam sobie, bym w ich obliczu mogła pozostawać bierna.” – komentuje Jolanta Szydłowska.

W artykule przeczytacie także o działaniach, które realizuje nie tylko w ramach Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest inicjatorką i przewodniczącą Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet oraz Prezeską Forum Pracodawców Północy. Przeczytacie czym zajmują się te podmioty i w jaki sposób wpływają na sytuację kobiet na pomorskim rynku pracy.

Wprowadzanie zmian

„Dobre zmiany w biznesie, życiu gospodarczym i społecznościach, mogą wprowadzić tylko ludzie o otwartych głowach, ceniący różnorodność poglądów i doświadczeń, stawiający na równość i partnerstwo. GFKM to szkoła biznesu, która za cel stawia sobie jak najlepsze przygotowanie kadr zarządzających do mądrego i efektywnego działania.” 

Artykuł: Nigdy nie będę bierna – wywiad z Jolantą Szydłowską
Cały magazyn: Express Biznesu – wydanie 114

jolanta szydlowska gfkm express biznesu