Alain Ged

Alain Ged

Powrót do kadry

Specjalizuje się w strategii korporacyjnej, finansach korporacyjnych i przedsiębiorczości. Ostatnio jego tematy badawcze dotyczyły ładu korporacyjnego.

Pełnił funkcję dziekana IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Uniwersytetu Aix-Marseille. Jako członek zarządu EFMD dokonywał audytu wielu najlepszych szkół biznesu na całym świecie a w niektórych z nich był konsultantem. Oprócz tego Alain jest prezesem Zarządu Euro*MBA. Jest konsultantem wielu klientów korporacyjnych. Wykazuje ogromne zaangażowanie w różne klastry we Francji, gdzie pomaga rozwijać nowe firmy typu start-up i spin-off. Prowadzi również międzynarodową firmę, działającą głównie w branży profesjonalnego sprzętu do gotowania.

Posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Aix-Marseille. Ukończył także Graduate School of Marseille z tytułem MBA i uzyskał dyplom Chartered Accountant – biegłego dyplomowanego księgowego.

Jest konsultantem wielu klientów korporacyjnych i jest zaangażowany w różne klastry we Francji, gdzie pomaga rozwijać nowe firmy typu start-up i spin-off. Prywatnie prowadzi międzynarodową firmę, działającą głównie w branży profesjonalnego sprzętu do gotowania.