Aleksandra Borowicz

Aleksandra Borowicz

Powrót do kadry

Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie planowania i realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków publicznych.

Adiunkt w Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005-2010 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową asystent i koordynator projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ekspert sieci TeamEurope przy Komisji Europejskiej od 2019 r. Prowadziła wielokrotnie szkolenia i zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek zespołu projektowego (i członek zarządu) w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) przy realizacji projektów rozwojowych. Na stałe współpracuje ze Szkołą Główną Handlową oraz Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.