Aleksandra Borowicz

Aleksandra Borowicz

Powrót do kadry

Aleksandra Borowicz specjalizuje się w szkoleniach w zakresie planowania i realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków publicznych.

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005-2010 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową asystent i koordynator projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości. Ekspert sieci TeamEurope przy Komisji Europejskiej od 2019 r.

Prowadziła wielokrotnie szkolenia i zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA. Na stałe współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.