Anna Mańkowska

Powrót do kadry

Jako Specjalista, a następnie Kierownik Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Energa w latach 2011-2018 odpowiedzialna za wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu oraz przygotowywanie raportów społecznych dla Grupy Kapitałowej.

Obecnie jako Dyrektor ds. inwestycyjno-technicznych w „Gdańskiej Infrastrukturze Społecznej” – jednej ze spółek Miasta Gdańska odpowiada za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych na rzecz miasta w zakresie Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Environment Protection and Management oraz studiów MBA w specjalności Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Public Relations na tym samym wydziale oraz Podyplomowe studia CSR Manager w Collegium Civitas w Warszawie. Posiada Certyfikaty zarządzania projektem w zakresie:

  • APMG – International PRINCE 2 Foundation Examination Certificate
  • APMG – MSP Foundation Examination Certificate
  • APMG – P3O Foundation Examination Certificate
  • APMG – International ITIL Foundation Examination Certificate
  • APMG – Change Management Course Certificate

Lubi aktywny wypoczynek, podróże, poznawanie nowych ludzi i kultur.