Anna Miazga

Powrót do kadry

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i ESG.

Od ponad dekady inicjuje i prowadzi projekty związane z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, ochroną środowiska, prawami człowieka i etyką.

Wdraża strategię zrównoważonego rozwoju w środowisku międzynarodowym oraz największych polskich firm.