Barbara Liedtke-Kątnik

Barbara Liedtke-Kątnik

Powrót do kadry

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji, prezentacji biznesowych, sprzedaży i obsługi klienta.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zdobywała jako dyrektor Działu Szkoleń. Prowadziła wiele projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych w zakresie kompetencji negocjacyjnych, sprzedażowych, zarządczych oraz doskonalących komunikację i współpracę wewnętrzną.

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest certyfikowanym coachem (Erikson College) oraz Certyfikowanym Interpretatorem MBTI (narzędzia diagnozy stylów preferencji poznawczych).

Jako trener, doradca i coach pracowała m.in. dla: Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., BPH Leasing S.A., Bank PKO B.P, Poczta Polska, PKP Intercity, PGNiG, Grupa Bumar, Jeronimo Martins Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Volvo-Maszyny Budowlane, Generali, LOTOS Paliwa S.A, LOTOS Petrobaltic, PKN Orlen S.A, Sevenet, Harwig S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., SKOK Stefczyka, Prokom Software S.A., Elvia, Vectra, Vortex Energy.