Dariusz Siemieniako

Specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem relacyjnym w biznesie oraz w usprawnianiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzania projektami B+R, zarządzania sprzedażą czy też wybranymi instrumentami marketingowymi. Od początku ponad 20 letniej pracy zawodowej łączył praktykę biznesu, aktywność naukową oraz dydaktykę realizując transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii.

 Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych, m.in.: Industrial Marketing Management, Journal of Marketing Management, Journal of Customer Behaviour. Autor książki pt. B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity wydanej przez Cambridge Scholars Publishing. Od ponad 5 lat jest związany z Griffith University w Australii jako Adjunct Senior Lecturer. Realizował międzynarodowe granty i stypendia naukowe, m.in. na University of Cambridge.

Praktyczne zaangażowanie realizował w zarządach spółek oraz na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu ChM Sp. z o.o.. Zarządzał także projektami biznesowymi. Doświadczenia menedżerskie zdobył w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim w sektorze produkcyjnym, a także deweloperskim. W ramach praktyki menedżerskiej i konsultingowej prowadził w przedsiębiorstwach dedykowane warsztaty dla pracowników działów sprzedaży, marketingu oraz Badań i Rozwoju. Jako konsultant zrealizował ponad 50 ekspertyz w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem.

 Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. z:

ChM Sp. z o.o., Biazet S.A., Park Handlowy Kwadrat S.A., Nowa Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Spożywczego R. Rogowski Sp. z o.o., Unibud S.A., T-Matic Grupa Computerplus Sp. z o.o., Sokółka Okna i Drzwi S.A., Mostostal Białystok Sp. z o.o., Agnella S.A., MaM Sp. z o.o., OFM S.A., Zakład Energetyczny Białystok S.A., Massa Company S.A., ZM Bumar Łabędy S.A., ZETO S.A., PMB Market Sp. z o.o.

Opinia Mikołaj Charkiewicz – założyciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ChM sp. z o.o. w Lewickich

Dziękuję Panu Prof. PB dr hab. inż. Dariuszowi Siemieniako za wdrożone zmiany i uzyskane rezultaty w ChM sp. z o.o. w obszarach: sprzedaży, marketingu oraz Badań i Rozwoju w okresie jego zaangażowania jako Prezesa Zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Istotnym wkładem Dariusza było wprowadzenie do organizacji ChM sp. z o.o. myślenia i działania systemowego oraz planistycznego, z kalkulacją opłacalności i szacowania ryzyka podejmowanych projektów oraz inwestycji. Mogę rekomendować Pana Prof. PB dr hab. inż. Dariusza Siemieniako, jako osobą kompetentną, wiarygodną, rzetelną oraz wysoce zaangażowaną w wykonywaną pracę.

Dariusz ceni sobie znajdowanie równowagi miedzy życiem rodzinnym, osobistym i zawodowym. Inspirująca lektura w wolnych chwilach oraz aktywne spędzanie czasu z rodziną jak np. tenis z żona, pływanie i rower w towarzystwie dzieci to niektóre z ulubionych aktywności.

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!

Wyślij mi swój biuletyn, można zrezygnować w dowolnym momencie.

FreshMail.pl