Dominika Sadowska

Powrót do kadry

Międzynarodowa ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu strategii dotyczących zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie organizacji oraz gmin i największych polskich miast.

Pracowała dla organizacji międzynarodowych, takich jak IOM, Amnesty International, Rada Europy czy Komisja Europejska, by następnie jako główny specjalista w centralnych organach administracji publicznej być odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie strategii antydyskryminacyjnych. Wielokrotnie reprezentowała Polskę na sesjach OBWE, ONZ czy programach Komisji Europejskiej. Uczestniczyła w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, prowadziła prace nad opracowaniem strategii zarządzania różnorodnością dla Warszawy. Aktualnie zaangażowana w prace zespołu eksperckiego opracowującego strategię antydyskryminacyjną dla Poznania. Trenerka kompetencji społecznych, założycielka Strefy Różnorodności. Od 2011 roku prowadzi działalność szkoleniową, pracując zarówno dla czołowych międzynarodowych marek, jak i organów administracji publicznej w zakresie opracowywania strategii D&I i projektowania partycypacyjnego. Prowadzi mediacje dotyczące konfliktów wewnątrzorganizacyjnych i pracowniczych również wynikających z kwestii międzykulturowych.

Zdobyła tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkołę trenerską PAPR oraz Helsińska Szkołę Praw Człowieka. Jest również certyfikowanym mediatorem związanym z Polskim Centrum Mediacji i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.