Jaap Spronk

Profesor Dr. Jaap (Jacob) Spronk był Dziekanem Akademickim Programów MBA w Rotterdam School of Management, Erasmus University. Jest także dyrektorem akademickim programu MFM i profesorem zwyczajnym nauk zarządzania finansami.

Jaap Spronk uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Erazma. Jego tytuł magistra w dziedzinie ekonometrii został nagrodzony przez Holenderski Instytut Ekonometrii; powrócił na Erasmus University, aby ukończyć studia doktoranckie.

Jako członek Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Erazma, profesor Spronk jest profesorem zwyczajnym finansów od 1982 roku. W latach 2003-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Rozwoju; Dyrektor Studiów na Wydziale Ekonomii od 2003 do 2007; Dyrektor Działu Księgowości i Finansów w latach 1996 do 2003 i Przewodniczący Działu Finansowego od 1984 do 2003 roku. Zainicjował kilka ważnych dla RSM programów, w tym tytuł magistra i rocznego dyplomu specjalisty w dziedzinie zarządzania finansowego. Jest twórcą i dyrektorem akademickim XFM, 18-miesięcznego modularnego programu podyplomowego magister w zakresie zarządzania finansami, prowadzonego w różnych krajach na wielu kontynentach. Biegle włada językiem niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Profesor Spronk obejmował stanowisko profesora na wielu zagranicznych uniwersytetach, w tym na Bocconi, a także był profesorem wizytującym na Helsinki School of Economics, Universita di Bergamo i University of New York w Buffalo. Był członkiem Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów Zarządzaniu w Brukseli; dalej jest stypendystą ERIM, Program BadawczyRachunkowość i Finanse, oraz jest członkiem wielu rad doradczych globalnych instytucji finansowych. Jest wykładowcą często zapraszanym na uniwersytety i konferencje na całym świecie, a także przewodniczył wielu komisjom akademickich promującym na stanowiska profesorskie w Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego nagrody to m.in. Złoty Medal Międzynarodowego Towarzystwa Podejmowania Decyzji o Wielu Kryteriach (2002), Medal Umbra Erasmi Uniwersytetu Erasmusa (1996) oraz członek Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Nauk od 1988 roku. Poza jego życiem w środowisku akademickim, Profesor Spronk jest często powoływany jako konsultant organizacji rządowych i branżowych, banków i inwestorów instytucjonalnych.

Często publikuje w książkach i czasopismach, jego zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie finansami, ewaluację wydajności i finanse wielowymiarowe.

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco o aktualnych wydarzeniach!Dbamy o Twoje dane, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Tak, wyślij mi Newsletter.

FreshMail.pl