Jaap Spronk

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami, ewaluacją wydajności i finansami wielowymiarowymi. Jest konsultantem organizacji rządowych i branżowych, banków i inwestorów instytucjonalnych.

Był Dziekanem Akademickim Programów MBA w Rotterdam School of Management, Erasmus University. Jest także dyrektorem akademickim programu MFM i profesorem zwyczajnym nauk zarządzania finansami. Zainicjował kilka ważnych dla RSM programów, w tym tytuł magistra i roczny dyplom specjalisty w dziedzinie zarządzania finansowego. Jest twórcą i dyrektorem akademickim XFM, 18-miesięcznego modularnego programu podyplomowego: magister w zakresie zarządzania finansami. Biegle włada językiem niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Obejmował także stanowisko profesora na wielu zagranicznych uniwersytetach, w tym na Bocconi, a także był profesorem wizytującym na Helsinki School of Economics, Universita di Bergamo i University of New York w Buffalo. Był członkiem Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów Zarządzaniu w Brukseli. Jego nagrody to m.in. Złoty Medal Międzynarodowego Towarzystwa Podejmowania Decyzji o Wielu Kryteriach (2002), Medal Umbra Erasmi Uniwersytetu Erasmusa (1996). Jest także członkiem Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Nauk od 1988 roku.

Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Erazma. Z kolei jego tytuł magistra w dziedzinie ekonometrii został nagrodzony przez Holenderski Instytut Ekonometrii. Na Erasmus University, ukończył studia doktoranckie.