Jarosław Gracel

Jarosław Gracel

Powrót do kadry

Członek zarządu operacyjnego ASTOR, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0.

Absolwent Automatyki i Robotyki specjalność „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

W ASTOR był odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania produkcją m.in. dla ArcelorMittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific-Toruń, Volkswagen, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, LotteWedel. Był pomysłodawcą oraz pierwszym redaktorem naczelnym pisma dla firm produkcyjnych – „Biznes i Produkcja”. Odpowiadał także z budowę działu consultingu firmy.

W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach Zespołu Transformacji Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju.Posiada ekspertyzę w zakresie analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w systemy automatyki, w systemy IT w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, robotyzacji procesów przemysłowych. Na AGH (Akademii Górniczo-Hutniczej) w Krakowie prowadzi badania w zakresie wpływu automatyzacji procesów na budowanie strategicznej przewagi firm produkcyjnych oraz wdrażania Industry 4.0. Jest autorem pierwszych artykułów dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych i Industry 4.0 na blogu Harvard Business Review Polska – http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/author/jgracel/.

Posiada także międzynarodowe kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2® Certified Practitioner.  Posiada dyplom „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego instytutu „The Chartered Institute of Marketing”.