Joanna Kuczewska

Joanna Kuczewska

Powrót do kadry

Joanna Kuczewska specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ekonomicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzaniu projektami (w tym w szczególności projektami europejskimi), wykorzystania narzędzia benchmarkingu oraz zarządzania międzynarodowego.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Integracja Europejska. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora a następnie doktora habilitowanego. Obecnie profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego. Ponadto posiada dyplom studiów MBA Corvinus University of Budapest, dyplom studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” – organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” – organizowanych przez Uniwersytet Gdański i NBP.

Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Prowadziła zajęcia w ramach: studiów MBA i studiów podyplomowych (GFKM); studiów podyplomowych (Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) oraz liczne szkolenia dedykowane. Współpracowała z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Kierownik ogólnopolskiego projektu finansowanego z funduszy europejskich, autorka raportów ewaluacji projektów europejskich.