Łukasz Makuch

Łukasz Makuch

Powrót do kadry

Doświadczony menedżer i doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Zrealizował kilkaset projektów wsparcia dla Spółek giełdowych, korporacji, MSP oraz administracji publicznej i organizacji społecznych.

Pracował jako Koordynator ds. CSR oraz realizował ewaluacje systemowych projektów społecznych. Absolwent SGH oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy.