Małgorzata Czachor

Małgorzata Czachor

Powrót do kadry

Doświadczony menedżer i trener z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada blisko 20 lat doświadczenia w obszarze ZZL, w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych, nie tylko w Polsce ale również w krajach Bałtyckich, Nordyckich i niektórych krajach Azji, pracując w środowisku produkcyjnym, z organizacją sprzedażową, w sektorze energetycznym oraz Oil&Gas.

W swojej karierze zarządzała również takimi obszarami jak komunikacją wewnętrzna i zewnętrzną, nieruchomościami, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy, obszarem prawnym, ryzykiem i administracją.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu i rozwijaniu wszystkich procesów związanych z zarządzaniem personelem – począwszy od strategicznego planowania zasobów, budowy strategii ZZL, procesu rekrutacji, wdrażania i rozwoju pracowników, zarządzania wynikami pracowników, budowania systemów i rewizji wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zarządzania talentami
i budowy zaangażowania w organizacji. W swojej karierze wdrażała systemy HR IT takie jak TETA, People Soft, Success Factor, SAP i QlikView.

Była odpowiedzialna za zarządzanie procesami M&A, w tym prowadzeniu 16 procesów Due Diligence z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy także w Indiach. Brała udział
w 2 akwizycjach grupy spółek obejmując odpowiedzialność za proces integracji, a także restrukturyzacji działalności. W swojej karierze była odpowiedzialna również za 3 projekty typu greenfield – budowy i organizacji nowych zakładów produkcyjnych oraz uruchomieniu Centrum Usług HR w Polsce.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia z pracy ze związkami zawodowymi przy negocjacjach płacowych, zmianie regulaminów wynagradzania i układów zbiorowych, negocjacjach pakietów socjalnych i porozumień dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia w organizacjach o dużym uzwiązkowieniu załogi.

Kształciła się na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobywając tytuł magistra prawa i magistra socjologii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada certyfikaty: Certyfikat ExtendeDiSC, Thomas PPA i Thomas TEIQ, posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingowych i budowie rozwiązań rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz procesów DC i AC.

Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Uczelni Łazarskiego w Warszawie m.in. z takich zagadnień jak:

  • Motywowanie i wynagradzanie pracowników,
  • Rola i kompetencje HR Business Partnera,
  • Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych,
  • Komunikacja w środowisku międzynarodowym,
  • Networking 2.0,
  • Quality Management,
  • People Analytics,
  • Global Leadership.

Wielokrotnie występowała na konferencjach i różnych wydarzeniach w branży dzieląc się doświadczeniem z zakresu budowania efektywnej współpracy ze związkami zawodowymi, audytowania procesu płacowego, zarządzania procesami M&A w tym integracja przedsiębiorstw, zarządzania personelem w branży ciepłowniczej, rozwoju przywództwa czy budowy kultury organizacyjnej i wdrażania coachingu w organizacji.