Marek Ignar

Marek Ignar

Powrót do kadry

Specjalizuje się w konstruowaniu projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji technologii. Pomaga w pozyskiwaniu finansowania publicznego i prywatnego na projekty B+R i wdrażanie technologii.

Ma blisko 20 letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji strategii, programów i projektów współfinansowanych z funduszy UE. Wspiera polityki innowacyjne w organizacjach i pomaga badać potencjał B+R.

Jest specjalistą w budowanie strategii przedsiębiorstw, ewaluacji, identyfikacji i optymalizacji procesów.

Zajmuje się też przygotowaniem i realizacją strategii komunikacji społecznej dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Trener. Coach biznesowy.