Marta Czepukojć

Marta Czepukojć

Powrót do kadry

Trener biznesowy oraz coach. Specjalistka w obszarze rozwoju kompetencji trenerskich oraz budowania nawyków wellbeingowych. W swojej pracy zawodowej w szczególności poszukuje możliwości wzrostu kompetencji trenerów, szkoleniowców po to, aby stawali się oni rzecznikami zmiany i poprzez swoje profesjonalne kompetencje byli w stanie edukować i wspierać w transformacji ludzi i organizacje.

Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu firm, organizacji publicznych i osób indywidualnych w obszarze odkrywania i rozwijania potencjału osobistego i zawodowego. Ostatnie 7 lat w szczególności wspierała ludzi w sytuacjach kryzysu, przeciążenia stresem oraz w sytuacjach nagłej zmiany.
Pracowała między innym jako trenerka i superwizorka w kilkuletnim projekcie rozwijającym kompetencje trenerskie Akademia Mistrzów Treningu (AMT), wykładała i uczyła przyszłych trenerów, coachów, doradców na kierunkach podyplomowych SWPS, Sopot i WSE im. Ks. J. Tischnera Kraków. Wparła setki osób poprzez indywidualne rozmowy coachingowe, mentorskie i sesje pracy z ciałem. Najciekawszymi zadaniami realizowanymi w jej karierze były: przeszkolenie ponad 500 osób w obszarze rozwinięcia profesjonalnych kompetencji trenerskich oraz przeprowadzenie sesji coachingu dla liderów / liderek w temacie zarządzania stresem i zmianą w pierwszych miesiącach Pandemii.

Jest certyfikowanym Trenerem szkoły MATRIK. Ukończyła Międzynarodowy Certyfikat w treningu i uczeniu, BTEC Professional Certificate, Edexcell, Wielka Brytania. Ścieżkę rozwoju kompetencji coachingowych odbyła w Programie The Art and Science of Coaching, Szkole coachów Erickson College International, Kanada, we współpracy z UJ Kraków. Poza międzynarodowymi certyfikacjami trenerskimi i coachingowymi, edukowała się w dziedzinie pracy z ciałem i umysłem pod kierownictwem międzynarodowych nauczycieli akademickich, doświadczonych praktyków, nauczycieli medytacji i japońskiej sztuki pracy z ciałem Shiatsu. Ukończyła m.in. Szkolenie Shiatsu Bodyworker, Roczną Szkoła Psychologii Zorientowanej na Proces, brytyjskie szkolenie z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w ujęciu praktyki Mindfulness, Breathworks, szkolenie coachingowe w ujęciu Gestalt. Z wykształcenia mgr Socjologii i pasjonatka badań jakościowych. Realizowała projekty badawcze dotyczące: mobbingu w miejscu pracy oraz nowych ruchów społecznych w Polsce.

Prowadziła szkolenia m.in.dla PKO Bank Polski, Glaxo Smith Klein, Bank Pekao S.A., Polpharma, SKOK Stefczyka, Prokom, Fundacja Wielkie Rzeczy, Centrum Rozwoju Talentów, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, SWPS, Sopot, WSE im. Ks. J. Tischnera.

Uczestnicy zajęć szczególnie doceniają u Marty wysoki poziom merytoryczny zajęć, profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie w pracę, umiejętności przekazywania wiedzy w sposób indywidualnie dopasowany do grupy.