Piotr Grocholiński

Piotr Grocholiński

Powrót do kadry

Specjalizuje się w obszarach tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji biznesowej, spojrzeć na zagadnienia oczami klienta, wdrażać metodykę Design Thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w środowiskach wielokulturowych, w tym takich organizacjach jak ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank. Dzięki swojej praktyce biznesowej i projektowej (Design Thinking/Service Design) skutecznie łączy obszar biznesowy z procesami projektowania.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla:
BNP BGŻ Paribas, Nordea, Nationale Nederlanden.