Piotr Pinoczek

Piotr Pinoczek

Powrót do kadry

Specjalista w obszarze tworzenia strategii biznesowych dla organizacji, a także koncepcji przeprowadzania zmian, uporządkowania zarządzania wieloma projektami i budowania programów motywacyjnych. Wspiera przedsiębiorstwa i zespoły zadaniowe, przygotowując załogę do realizacji projektów w oparciu o tzw. podejście zwinne i na zasadzie samoorganizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 19 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich z udziałem kapitału zagranicznego. Od ponad 20 lat czynny project manager. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania. Prelegent i prowadzący liczne konferencje. Radiowy dziennikarz ekonomiczny oraz twórca radiowych projektów edukacyjnych realizowanych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®Agile Project Management®, Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Professional Agile Leadership™, Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie, design thinking).

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, branżowe i komercyjne opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”.