Piotr Płoszajski

Powrót do kadry

Ekspert w dziedzinie Nowa Gospodarka oraz wpływy technologii na modele biznesowe. Specjalizuje się w analizowaniu zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych w dzisiejszym otoczeniu biznesu, głównie w zakresie najnowszych technologii, które mają wpływ na kształtowanie strategii organizacji i projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych.

Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii (m.in. International Business Studies w Carlson School of Management, University of Minnesota, Kiev Mohyla Business School Kijów, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu i Business School we Lwowie). Członek Rady Doradczej w Salzburg Seminar. Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębiorczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności i „tacit knowledge” (tzw. wiedzy ukrytej). Głównym obszarem wykładów i doradztwa są „strategie zarządzania na krawędzi chaosu“, a w szczególności problemy hiperkonkurencji i nowego klienta w gospodarce sieciowej.

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, w ramach studiów Executive Master of Business Administration. W ostatnich latach systematycznie wybierany najlepszym wykładowcą w programach MBA.

Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, PZU SA, PKO SA, Millenium Bank, Orlen, Lotos, MasterCard, Microsoft, Ergo Hestia, Nordea, Polska Grupa Farmaceutyczna.

Autor ponad 220 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim (jedna z nich – “The Polish Route from Socialism”  – opublikowana w U.S.A. przez M. E. Sharpe).