Dariusz Filar

Dariusz Filar

Powrót do kadry

Specjalizuje się w makroekonomii, polityce pieniężnej oraz zarządzaniu międzynarodowym. Jako wykładowca prowadził zajęcia w takich miejscach jak Centre for Russian and East European Studies w University of Michigan, Central European University, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku PKO, następnie był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2010-2014 wchodził w skład Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku handel zagraniczny. Obronił doktorat, a w 1989 roku habilitację. W 1992 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu ekonomii, m.in. na łamach The Wall Street Journal. Od 1989 roku związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny.