Tomasz Wrzesiewski

Tomasz Wrzesiewski

Powrót do kadry

Tomasz Wrzesiewski to trener i konsultant GFKM. Specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy zespołów i zarządzania. Zarządzał restrukturyzacją firm produkcyjnych oraz usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Współpracował m.in. z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Specjalizuje się w prowadzeniu doradztwa i warsztatów z zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem.  Propagator zarządzania zgodnie z założeniami podejścia AGILE, Łańcucha Krytycznego oraz Load Factor Scheduling.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Był kierownikiem projektów doradczych, m.in. dla firm: Jeronimo Martins Dystrybucja, Dr Irena Eris S.A., KRUK S.A., Żabka S.A., LOT Ams., PGE, Sonel S.A., Euro-Tax , Broen Gas & Oil.