Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki

Powrót do kadry

Tomasz Zawadzki jest dyrektorem generalnym w firmie MindSonar® Polska. Wraz z ekspertami holenderskimi prowadzi warsztaty certyfikacyjne w tej metodzie badania systemów wartości ludzi i ich hierarchii wartości.

Od 17 lat jest trenerem kompetencji miękkich. Specjalizuje się w procesach sprzedaży. Współpracuje z globalnymi firmami szkoleniowymi jako facylitator, udrażnianiając procesy komunikacji między osobami czy grupami w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania.

Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W roli menedżera działał w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej. Współtworzył też i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania oraz systemy raportowania.